6 minút

Biologické bojové opatrenia židovských osôb od staroveku po diaspóru

Časť I: Desať egyptských rán

Ilustrácia: Charles Sprague Pearce: Náreky nad smrťou prvorodených Egypťanov (Lamentations over the Death of the First-Born of Egypt)

Presídľovanie jednotlivcov, dokonca “národov” niektorými príslušníkmi židovstva je možné zaznamenať už približne 3 800 rokov. Napríklad politikovi Mojžišovi sa v spolupráci s jeho bratom, kňazom Áronom, podarilo presvedčiť židovský ľud, aby opustil Egypt a 40 rokov putoval púšťou.

Tóra popisuje operácie s mikroorganizmami spôsobujúcimi choroby alebo ich produktmi a vytváranie poveternostných katastrof. Napríklad “desať egyptských rán”[455], ktoré vyvolali židovskí kňazi, bolo ukážkou biologických zbraní a ich kontroly:

 1. premenu Nílu a všetkých vôd v Egypte na červenú, páchnucu tekutinu s úhynom rýb v Níle počas siedmich dní. Výhradne Egypťania museli kvôli tomu vŕtať studne.[456]
 2. náhle hromadné rozmnožovanie a následná smrť žiab.[457]
 3. hromadné rozmnožovanie komárov zo zeme. Zamorili človeka i dobytok. Egyptskí kňazi túto metódu neovládali.[458]
 4. masové premnoženie a úhyn koní so zhubnými účinkami na egyptské obyvateľstvo, keď bola vylúčená židovská oblasť Gošen v delte Nílu[459].
 5. nákaza, obmedzená na ranný čas a vynechávajúca oblasť Gošenu, prenášaná vzduchom na otvorenom poli na ľudí, kone, oslov, ťavy, hovädzí dobytok, kozy a ovce, so smrteľnými chorobami [460].
 6. zabíjanie len egyptských kňazov a laikov a dobytka s príznakmi choroby podobnej moru[461].
 7. Výroba poveternostných katastrof so silným krupobitím.[462]
 8. Masové napadnutie kobylkami a následne ich úplná likvidácia [463].
 9. Výroba hlbokého zatmenia trvajúceho tri dni, následkami ktorého zomreli Egypťania a niektorí Hebrejci.[464]
 10. Zatiaľ čo výlučne židovské obyvateľstvo jedlo sedem dní špeciálny chlieb bez kvasných prísad, ktorý sa nesmel dať Egypťanom a zatiaľ čo výlučne židovské obyvateľstvo zostávalo po štyri dni v domoch, ktoré boli označené krvou, ako aj dôsledne zostávalo vo svojich domoch počas noci Passah, všetky prvorodené deti egyptského obyvateľstva a všetky prvorodené mláďatá, výlučne z egyptského dobytka, boli o polnoci zabité[465].

Jahve mal o týchto udalostiach povedať Izraelitom:

“Ak budeš pozorne počúvať hlas Jahveho, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je správne v jeho očiach, budeš počúvať jeho prikázania a zachovávať všetky jeho nariadenia, nedopustím na vás žiadnu z tých chorôb, ktoré som dopustil na Egypťanov.”[466]

Židovskí kňazi mali podľa toho k dispozícii biologické zbrane a metódy kontroly počasia. Mali účinnejšie biologické zbrane hromadného ničenia ako egyptskí kňazi. Boli imúnni voči niektorým použitým patogénom.

 • Choroby ako mor, obilná škvrnitosť (plesňové zamorenie) a roje kobyliek a sucho[467] mali byť vytvorené Jahvem a ukončené opäť na základe dohôd s chrámom (= kňazmi, pozn. autora)[468].
  “Mor” sa mohol šíriť “v temnote noci” (t. j. patogénmi citlivými na svetlo, pozn. autora). “Chorobu, ktorá udrie na poludnie”[469], mohol spôsobiť Claviceps purpura, pôvodca obilnej pliagy (oheň svätého Antona, námeľ, LSD).
 • Rituály Pesach a Sviatok stánkov Sukkot  (rozptyľovanie húb pri rannej rose) sú každoročnými aplikáciami a cvičeniami na posilnenie imunologických reakcií, napr. proti hubovým infekciám.
 • Abrahám bol poučený o používaní biologických zbraní Jahvem (= kňazmi, pozn. prekl.) na hore Mouriah, neskoršej Chrámovej hore v Jeruzaleme. Jeho syn Izák bol použitý ako médium na kultiváciu patogénov. Hrozilo nebezpečenstvo, že patogény môžu dieťa usmrtiť.[470] Ako variant tejto nebezpečnej procedúry sa potom praktizovala infekcia barana, ktorý bol zahnaný do nepriateľského územia. Všetky zvyšky cvičení museli byť starostlivo spálené v “holokauste” = úplnom spálení.[471]”

Poznámky a zdroje:

[455] Exodus 7; Exodus 11
[456] 2. Mojžišova 7:17-25 a Žalm 105:29 || 2. Mojžišova 7:17-25 a Žalm 105:29 || Izraeliti si vybudovali hlboké studne na zásobovanie pitnou vodou. Keď izraelskí kňazi vo veľkom otrávili miestne vodné zdroje, začali byť v ohrození života len Egypťania.
[457] Druhá kniha Mojžišova 8,1-10 a Žalm 105,30 Výsledkom zabíjania rýb boli milióny pulcov, ktoré neboli zjedené a premenili sa na žaby. Tie môžu byť zabité hubami, napr. rodu Batrachochytrium dendrobatides.
[458] Genesis 8, 13. Aedes aegypti prichádzajú do úvahy ako prenášači choroboplodných zárodkov. Ich šírenie sa dá regulovať ich citlivosťou na chlad. Ich vynáranie sa zo zeme poukazuje na podzemné výrobné miesta.
[459] Genesis 8:16. konské mušky môžu prenášať retrovírusy. Ovládanie: (nemôžu lietať ďaleko).
[460] Exodus 9, 1-6. Všetky spomenuté zvieratá a ľudia môžu byť napadnutí morovými baktériami. Huby sa môžu šíriť v rannej rose a aktivovať infekcie.
[461] Exodus 9, 8-11. Predpokladom je imunita židovských kňazov a laikov voči patogénu (napr. v dôsledku delecie CCR5 p32).
[462] Exodus 9, 22 a Žalm 105, 32-33. Môžu byť zabité spálením určitého dreva[…]”
[463] Exodus 10, 12 a Žalm 105, 34-35. Aktivácia roja kobyliek serotonínovými mechanizmami je dobre známa. (jom. Hormón šťastia mení kobylku na mor. Frankfurter Allgemeine Zeitung 04.02.2009, N1).
[464] Exodus 10, 21 a Žalm 105, 32-33. Dočasná slepota (amaurosis fugax) môže byť spôsobená kŕčmi ciev (vazospazmami) centrálnej tepny oka. Vazospazmy môžu byť vyvolané infekčnými podnetmi. Predpokladom neinfekčnosti je u väčšiny Hebrejov imunita. (napr. delecia CCR5 p32)
[465] 2 Moj 11,4; 2 Moj 12,35 a Žalm 105,36.
Pred paschálnou nocou boli židovské príbytky poznačené krvou. V noc Paschy sa egyptské príbytky podobali na príbytky s krvou obsahujúcou patogény. V židovských obydliach sa súčasným infekciám predchádzalo zmenou okyslenia prostredia. Neskôr infekciám zabránila citlivosť patogénov na svetlo. Zabíjanie prvorodených detí a prvorodených zvierat mohli spôsobiť herpes vírusy. U prvorodičiek je 50-krát vyššia pravdepodobnosť, že prenesú čerstvý herpes 2 na svoje prvé dieťa, ako potom na svoje ďalšie deti. Do roku 1979 zomrelo 85 % takto nakazených novorodencov. (Kimberlin DW. Neonatal Herpes simplex Infection. Clin Micr Rev 2004, 1:1-23) z koinfekcie HSV-2 a HSV-1.
[466] Genesis 15:26
[467] tým, že prší v okolí útočných oblastí a následne neprší v útočnej oblasti.
[468] 2 Paralipomenon 6, 26-30 v spojení s 2 Paralipomenon 7, 13-14.
[469] Žalm 91, 6
[470] Zriedkavá, smrteľná koinfekcia herpesom-2-1 ako dôsledok obriezky (pozri kapitolu Židovská obriezka) zapadá do tejto postupnosti. Abrahámovo podriadenie sa účasti na zabití svojho dieťaťa slúži ako nácvik odstránenia normálnych rodičovských citov.
[471] Genesis 22,1-18


Úryvok z knihy Wolffa Geislera “Vraždy pri každom jubileu”, v nemeckom originále “Morde alle Jubeljahre” , 2014, ISBN 978-3-9803883-6-8

Uverejnené s priateľským dovolením autora. Dielo je chránené autorským zákonom.

Preklad: svet podľa nás

Diskusia k článku je možna na diskusnom fóre ksbforum.info