Články autora

 • “Spravodlivosť” pre zločincov
  4 minúty

  “Spravodlivosť” pre zločincov

  Zákonom Kontrolnej rady č. 10, článok III, č. 1 víťazných štátov z 20. decembra 1945 bolo nemeckým súdom zakázané stíhať zločincov národného socializmu. Oprávnenie na to mali len USA, Veľká Británia, Francúzsko a Sovietsky zväz.

 • Vyvolávanie nenávisti voči židovským ľuďom počas uplynulých 3 800 rokov

  Nenávisť voči židom/”antisemitizmus” sa zobrazuje ako tisícročia trvajúce sprisahanie vražednej nenávisti nežidovských osôb voči židovským osobám. Je nenávisť voči židom vrodená, patologická psychická reakcia nežidovských osôb na normálne správanie židovských osôb?

 • Podpora židovstva vládcami v Perzii, Grécku, Egypte, Ríme, v kresťanských a islamských štátoch

  Aj v časoch protižidovských opatrení, masakrov a pri zohľadnení protižidovských nálad sú nápadné osobitné zákony súviace so židovskými záležitosťami, ktoré boli prijaté v záujme židovských osôb, zákony, ktoré podporovali diskrimináciu nežidovských osôb.

 • Hitlerovo protinemecké vedenie vojny
  8 minút

  Hitlerovo protinemecké vedenie vojny

  O začiatku a priebehu 2. svetovej vojny na základe faktov a súvislostí, ktoré sa zvyčajne neuvádzajú v oficiálnej histórii “víťazov” ani “porazených”.

 • Vydavatelia a novinári v Nemecku pred a po roku 1945

  Tento krátky úryvok z knihy “Bankári nad hákovým krížom” dokumentuje, ako tie isté osoby, ktoré v podstatnej miere prispeli k vytváraniu, šireniu a presadzovaniu nacistickej propagandy v Nemecku, pokračovali vo svojej činnosti v tzv. “slobodnej” tlači povojnového Nemecka. Tento zoznam vyvracia mýtus o tom, že osoby s tzv. židovským pôvodom nemohli počas NS-diktatúry pracovať v […]

 • Biologické bojové opatrenia židovských osôb od staroveku po diaspóru

  Tóra popisuje operácie s mikroorganizmami spôsobujúcimi choroby alebo ich produktmi a vytváranie poveternostných katastrof. Napríklad “desať egyptských rán”[455], ktoré vyvolali židovskí kňazi, bolo ukážkou biologických zbraní a ich kontroly.

 • Chrípka, predchodca AIDS

  Chrípka, fenomén, šírenie – Británia používa v roku 1889 chrípkové ochorenie – Chrípkový zásah proti kanadským domorodcom – Chrípka proti ruskej konkurencii – Chrípka na udržanie britských pozícií – Británia málo postihnutá – Chrípka z roku 1918 spôsobená mykotoxínmi – USA a Británia šíria príčiny chorôb – nervové choroby a duševné choroby prostredníctvom chrípky – […]