človek / spoločnosť

všetky články rubriky

 • Kto a prečo založil UNESCO

  Siedma kapitola knihy Diktatúra “osvietených”. Duch a ciele transhumanizmu. O pôvode transhumanizmu a ako sa UNESCO stalo nástrojom jeho realizácie.

 • Evolucionizmus teozofiou alebo apológia Lucifera

  Piata kapitola knihy Diktatúra “osvietených”. Duch a ciele transhumanizmu. O teozofii a Helene Blavatskej.

 • Evolúcia ako diverzia “osvietených”

  Charles Darwin: “Som si istý, že v tejto knihe sotva nájdeme jediný bod, ku ktorému by sa nedali nájsť fakty, ktoré by viedli k priamo opačným záverom, než ku ktorým som dospel ja.” O pôvode evolučnej teórie a eugeniky.

 • Vedci-mágovia pri hľadaní “vyššieho poznania”

  Od Herma Trismegista cez Komenského k Newtonovi. Druhá kapitola knihy Diktatúra “osvietených”. Duch a ciele transhumanizmu.

 • Iné východisko

  Zatiaľ čo sa každý politický diskurz zužuje na rozhodovanie medzi „diktatúrou alebo demokraciou“, čo je vždy pasca vedúca k neslobode, skutočne slobodná možnosť sa zvyčajne ignoruje. Nie je to nová myšlienka, existuje už takmer dve storočia a historicky vyprodukovala veľké hnutia, ktoré opakovane dokázali dosiahnuť slobodu a sebaurčenie, no vždy sa stali obeťou mocenskej politiky […]

 • Blaf zvaný BRICS

  Aj keď sa štáty navonok zmietajú v konfliktoch, aj keď vojny, obchodné embargá a sankcie dominujú každodenným správam a finančné elity ľuďom naznačujú, že svetové hospodárstvo je na pokraji kolapsu: na úrovni viacrozmernej geostratégie ťahá všetkých 193 členských štátov OSN za jeden povraz. Všetky majú rovnaký hlavný cieľ: zavedenie technokratického, totalitného a globalizovaného modelu moci.

 • Tieňové dejiny EÚ: Vznik Československa

  Práve počas prvej svetovej vojny, počas pobytu v Spojených štátoch, sa Masaryk stal hlavným účastníkom realizácie americkej stratégie rozbitia a obnovy habsburskej ríše: bol poverený prakticky rovnakou misiou, akú v Rusku vykonával L. Trockij. Už v júli 1915. Masaryk v mene vtedy ešte neexistujúceho Československa vyhlásil vojnu Rakúsko-Uhorsku.

 • Využití teroristi

  Moslimské bratstvo, Mudžahedíni, Al-Kaida, Islamský štát, Hamas… O úlohe islamistických hnutí v uplynulých desaťročiach, o ich organizačnej štruktúre a cieľoch.

 • O „duchovnom otcovi“ zjednotenej Európy

  Projekt Zjednotená Európa má dlhú históriu, no za autora konkrétnych plánov na jeho výstavbu sa považuje Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, ktorého európska elita uctieva ako svojho „duchovného otca“. O to zaujímavejšie a užitočnejšie je zvážiť tvorivú biografiu tejto osoby.

 • Čo sa varí v „čarodejníckom kotli“. Na Ukrajine silnejú novopohanské kulty.

  Pribúdajú dôkazy o tom, že najväčšie zverstvá na Donbase a ďalších rusky hovoriacich oblastiach Ukrajiny dlhé roky páchali fanatici, zaslepení myšlienkami, ktoré majú ďaleko od zdravého rozumu, morálky a tradičných náboženských učení.

 • Kanada, nacisti a Ukrajina

  Nedávny nacistický omyl Kanady vyvoláva nepríjemné otázky o znepokojujúcich aspektoch ukrajinskej minulosti – a súčasnosti.

 • BRICS – kľúčový nástroj pre nastolenie nového svetového poriadku

  Od čias vzniku tejto organizácie až dodnes existuje zarážajúci rozpor medzi propagandou vychvaľujúcou BRICS ako alternatívu ku globalistickému medzinárodnému systému a ich oficiálnymi dokumentami. Zatiaľ čo propaganda vykresľuje túto iniciatívu ako veľký zlom, prameniaci z vôle rozvíjajúcich sa ekonomík oslobodiť sa spod imperiálnej nadvlády kolektívneho Západu, oficiálne dokumenty naopak jednoznačne preukazujú poslušnosť voči agende, ktorú stanovili globalisti na vytvorenie unipolárneho svetového poriadku pod jedným veliteľským centrom.

 • Indoktrinovaný mozog

  Trvalé prijatie tohto hlboko antikultúrneho vývoja si vyžaduje kolaps mentálneho alebo psychologického imunitného systému celej ľudskej rasy. Cieľom je „Veľký mentálny reset“, ktorý ľudstvu zmení duševný stav tak, aby bolo pripravené prijať nový totalitný operačný systém, hoci je v skutočnosti nezlučiteľný s ľudskou prirodzenosťou.

 • Drogový strážca v núdzi

  95 percent heroínu privezeného na čierny trh v Európe v posledných desaťročiach bolo vyrobených z afgánskeho ópiového maku. Ako sa droga v priebehu rokov dostávala do Európy? Prečo sa západným okupantom na dve desaťročia nepodarilo obmedziť pestovanie drog v Afganistane?

 • Podpora židovstva vládcami v Perzii, Grécku, Egypte, Ríme, v kresťanských a islamských štátoch

  Aj v časoch protižidovských opatrení, masakrov a pri zohľadnení protižidovských nálad sú nápadné osobitné zákony súviace so židovskými záležitosťami, ktoré boli prijaté v záujme židovských osôb, zákony, ktoré podporovali diskrimináciu nežidovských osôb.

 • Skryté dejiny EÚ. Anglosaský, sionistický a nacistický projekt Európy.
  39 minút

  Skryté dejiny EÚ. Anglosaský, sionistický a nacistický projekt Európy.

  Skryté dejiny EÚ. Anglosaský, sionistický a nacistický projekt Európy. Zabudli slniečkári na Mníchov? Sprisahanie plukovníka Ostera. Tajomstvo „Heydrichiády“. Medzivojnová ČSR Spomedzi nástupníckych štátov Rakúsko-Uhorska malo novovytvorené nezávislé Československo kľúčový význam z hľadiska globálnej politiky. Ale možno nie tak, ako by sme si radi mysleli. Veľmi zaujímavé postrehy o medzivojnovej ČSR zachytila vo svojej knihe „Tieňové […]

 • „Proruské“ neznamená antiglobalistické

  Ak nie ste na strane tímu A, musíte byť na strane tímu B. Musíte si vybrať stranu, aj keď sa vám zdá, že jediným rozdielom medzi nimi je farba ich dresov. A ak odmietnete vybrať tím, niekto ho vyberie za vás a bude trvať na tom, že ste v ňom.

 • Hlavný rabín Odesy: “Vyhráme, pretože musíme”

  Preto mi dnes už na vlajkách nezáleží, či už židovských, ukrajinských alebo akýchkoľvek iných. Áno, pred vojnou bolo možno sem-tam iné chápanie, iná psychológia a filozofia toho, ako sa k sebe rôzne skupiny Ukrajincov správali. Ale dnes všetci spolu bojujeme proti zlu a za krajinu, ktorá umožňuje všetkým svojim ľuďom žiť slobodne a normálne.

 • Božie Mlyny. Post SCRIPTUM. Koruna mé sestry.

  Kto ste? Čím ste boli? Čím chcete byť? Slovensko MUSÍ nájsť odpovede na tieto tri otázky, inak zanikne.

 • Spoločenstvo otrokov

  Žijeme vo veľkom gulagu pod holým nebom, v ktorom iní neustále určujú, čo sa s nami stane. Určujú, ako budeme žiť, koľko CO2 smieme vypúšťať, ako a či sa smieme pohybovať, či a kde smieme pracovať, hoci zároveň musíme, aby sme mohli žiť. Určujú, k akým informáciám máme prístup, čo je najlepšie pre naše “zdravie” – teda zisky priemyslu -, aké potraviny alebo látky budeme jesť a aké veci smieme konzumovať. Pretože ani na to nemáme žiadny vplyv, ale vždy sme len postavení pred hotovú vec.

 • Veľký Izrael ako nábožensko-finančný projekt pre celé ľudstvo

  “Chaos je najlepší čas prevziať kontrolu nad situáciou a zapnúť židovský civilizačný systém… Teraz musíme prevziať úplnú kontrolu do vlastných rúk… Nebudeme si len kupovať arabskú elitu, ale kŕmiť z lastných rúk a sami si ju vychovávať… Aké je tajomstvo každého stabilného politického systému? Spoločnosť dáva jednotlivcovi všetky príležitosti na rozvoj a jednotlivec má voči spoločnosti povinnosť. Človek, ktorý dostane slobodu, musí súčasne dostať inštrukcie, ako túto slobodu využívať. A my, Židia, napíšeme tento pokyn ľudstvu…”

 • Nech žije kráľ ! (2/2)

  Časť 2/2. Zatiaľ čo prvá časť článku sa zaoberala najmocnejšou monarchiou sveta vo všeobecnosti a najmä úlohou kráľovnej Alžbety II., druhá časť sa zameriava na kráľa Karola III. To, čo urobil pri príprave najväčšieho prevratu všetkých čias, si vyžaduje hĺbkovú analýzu.

 • NEMEZIS. POST SCRIPTUM. 

  Kto si medzi hanbou a vojnou vyberá hanbu, dostane aj hanbu, aj vojnu…..                                                                                W. Churchill

 • Nech žije kráľ ! (1/2)

  Časť 1/2. Korunovácia Karola III. je podnetom na ohliadnutie sa za históriou britskej monarchie a pohľad do budúcnosti v znamení veľkého resetu. “Princ Charles” – ako dlho tohto muža poznáme a koľko správ o ňom nám bolo v priebehu desaťročí podsunutých! Nešťastné manželstvo s Dianou, osud večného čakateľa na trón, obraz vrtošivého, ale ambiciózneho ekoprinca, […]

 • Práca ako fetiš

  Je základnou súčasťou našej spoločnosti: závislá práca. Každý deň putujú milióny na svoje pracoviská, aby si odpracovali svoj pracovný deň. Zdá sa to také prirodzené, také normálne, že sa nad tým väčšina ľudí ani nezamýšľa. Napriek tomu je závislá práca nielen zlodejom energie, ale aj systémom otroctva, ktorý ľudí uväzňuje v závislosti a neslobode. Vo svojej súčasnej podobe by vôbec nebola potrebná.

 • Zo seriálu

  Príbeh o covide, o sviečkovej a o ľuďoch, ktorý sa skutočne odohral. Bol v TV taký seriál. Verte neverte. Toto je možno jedna z jeho častí. A ja doteraz verím a dúfam, že to, čo teraz opisujem, nebolo nejaké oneskorené nakrúcanie ďalšieho pokračovania toho TV seriálu, ktorého som bol nechcenou súčasťou. Píše sa rok 2021. […]

 • Vydavatelia a novinári v Nemecku pred a po roku 1945

  Tento krátky úryvok z knihy “Bankári nad hákovým krížom” dokumentuje, ako tie isté osoby, ktoré v podstatnej miere prispeli k vytváraniu, šireniu a presadzovaniu nacistickej propagandy v Nemecku, pokračovali vo svojej činnosti v tzv. “slobodnej” tlači povojnového Nemecka. Tento zoznam vyvracia mýtus o tom, že osoby s tzv. židovským pôvodom nemohli počas NS-diktatúry pracovať v […]

 • Nedôveryhodní kajúcnici

  Ohlásený proces zmierenia je politickým divadielkom rakúskej vlády, ktoré nedobrovoľne dokazuje, ako veľmi sa rozpadá koronový naratív.

 • Prečo kresťanské národy, a najmä ruský, sa dnes nachádzajú v žalostnom stave

  Tak, ako podstata Kristovho učenia (tak, ako všetko skutočne veľké) je jednoduchá, jasná, všetkým dostupná a možno ju vyjadriť stručne: človek je Božím synom, — tak podstata Pavlovho učenia je umelá, temná a absolútne nepochopiteľná pre každého človeka, ktorý nie je zhypnotizovaný. S komentárom VP ZSSR.

 • Plandemický syndróm

  O podobnostiach medzi plandémiou a vojnou na Ukrajine.

 • Záleží na nás, či budeme žiť slobodne alebo ako otroci globálnej elity

  Radovanov rozhovor so svetoznámou indickou aktivistkou a spisovateľkou Vandanou Shivou. O zelenej revolúcii a GMO v poľnohospodárstve, veľkom resete, udržateľnosti, pandémiách a Gándhího zásadách ako možnej inšpirácii pre vytváranie nového sveta. Musíme sa na potraviny pozerať tak, ako sa na ne pozeralo odjakživa – ako na liek, ako na výživu, nie ako na tovar, ktorý […]

 • WHO odorúča vládam ktoré nemajú dôveru, aby si najali skrytých reklamných agentov

  Vedci a úradníci z oblasti zdravotníctva radia vládam, ktorým už nedôverujú veľké skupiny obyvateľstva, aby “investovali” do dôveryhodných inštitúcií a jednotlivcov na propagáciu pandemických opatrení.

 • Začiatok na konci

  Starostlivosť o druhého človeka neznamená, že sa naňho pozeráte zhora so súcitným pohľadom. Starostlivosť nemá nič spoločné s charitou: Tu ti hodím pár kúskov času a dostanem za to dobré svedomie. Hlavu hore. Bude to dobré. Starostlivosť neznamená zneužívať utrpenie druhých, aby ste sa dostali do centra pozornosti. Pozrite sa všetci, ako skvele sa dokážem postarať o niekoho iného. Skutočná starostlivosť je ochota kráčať časť cesty spolu, byť druhému spoločníkom: tým, s ktorým sa delíte o svoj chlieb.

 • Kód kontroly

  Doteraz neexistoval jasný spôsob, ako identifikovať tých, ktorí sa rozhodli odmietnuť experimentálnu mRNA vakcínu – to sa teraz mení. USA práve schválili a prijali nový digitálny diagnostický kód WHO pre neočkované osoby.

 • Bratranci. Reálna realita /výňatok zo stáročnej rodinnej epopeje/

  Postavy: je ich veľa a je nejasné, ktorá je hlavná a ktorá vedľajšia Miesto deja: Európa Hoci sa mnou prezentovaný „príbeh“ týka princov, princezien, šľachtických rodov a tak podobne, nemožno ho nazvať realistickou rozprávkou. Realistická rozprávka sa vyznačuje tým, že deje v nej opisované sa reálne mohli udiať a nevystupujú tam žiadne nadprirodzené postavy, zvieratá či neživé veci […]

 • Továreň na traumy

  Hollywood je nielen najvplyvnejšou propagandistickou mašinériou na svete, ale aj miestom, kde sa za fasádou noblesy otvárajú najhlbšie ľudské priepasti.

 • Kľúč ku slobode

  Vzhľadom na bezbrehú korupciu tých, ktorí sú pri moci, očividné lži, prerozdeľovanie do vreciek už bohatých prostredníctvom štátu, stupňujúce sa diktátorské pomery, ktoré nám berú čoraz viac práv a ženú nás čoraz hlbšie do závislosti a teraz do hospodárskeho kolapsu historických rozmerov, sa šíri pochopiteľná nespokojnosť. Čoraz viac ľudí je nespokojných s politikou vládnucich predstaviteľov, vychádza do ulíc a oprávnene požaduje rôzne odstúpenia a trestné stíhanie zodpovedných osôb. Prevláda presvedčenie, že ak budú zodpovední ľudia odvolaní z funkcií a nahradení inými, všetko sa zlepší. Stačí, aby boli pri moci “správni ľudia”.

 • WEF vs. FED v znamení Veľkého resetu

  Americký Federálny rezervný systém sa stavia do pozície protihráča Svetového ekonomického fóra v Davose. Ľudia a inštitúcie, ktorým ide o moc, nikdy jednoducho nerezignujú, keď sa o ich miesto na slnku chcú uchádzať nové vplyvné skupiny. Takže cesta k úplnej moci, k absolútnej vláde, je zodpovedajúco dlhá. A ak sa tento status dosiahne, zvyčajne je […]

 • Rozhovor s Boneface – americkým neonacistom, bývalým členom práporu Azov.

  Pamätám si, že ešte pred mojím nasadením som počul o bande ľavicových anarchistov, ktorých zabili v Odese. Tornádo bolo zďaleka najstrašnejším zoskupením, aký som v živote videl alebo s akým som mal do činenia. V tom nešťastnom videu z ukrižovania som ani nemal masku.

 • Energetická vojna na Ukrajine

  Západné médiá vo svojich správach nerozlišujú. Neochvejne sa držia verzie “brutálnej ruskej agresívnej vojny”, ktorú si želajú tvorcovia správ. V detailoch a určite skôr neúmyselne však odhaľujú iný príbeh…

 • O slobode a voľnosti

  V súčasnosti sa veľmi často používa slovo sloboda , pričom si málokto uvedomuje jeho pôvod, istinno-obrazový význam, dôvod a pôvod jeho vzniku. Sloboda je z ruského Свобода . Toto slovo vzniklo ako akronym ( podobne ako akronym Benelux ), ktorý použili prepisovači slovanských svätých kníh v dávnej , Predkresťanskej minulosti . Aby nemuseli stále vypisovať […]

 • Rusko podporuje vytvorenie “Pandemického fondu” Gatesa a Rockefellera.

  Ruský minister financií Anton Siluanov podporil vytvorenie pandemického fondu a uviedol, že WHO by mala naďalej zohrávať “ústrednú úlohu” pri udržiavaní “globálneho systému zdravotnej starostlivosti”. Nový fond má “dopĺňať existujúci globálny systém zdravotníctva a podporovať reakcie na vznikajúce zdravotné hrozby”, uviedlo ruské ministerstvo financií vo vyhlásení zverejnenom na svojej webovej stránke.

 • Americká armáda zriaďuje vo Wiesbadene veliteľstvo pre vojnu na Ukrajine.

  Spojené štáty zriadia v Nemecku ďalšie veliteľstvo: Vo Wiesbadene má byť umiestnených 300 amerických vojakov v rámci takzvanej Skupiny bezpečnostnej asistencie Ukrajina (SAGU), ktorá má začať slúžiť v roku 2023.

 • SpaceX, hlboký štát a vojna na Ukrajine

  Zapojenie spoločnosti SpaceX, resp. využitie Starlinku v ukrajinskom konflikte, nebolo ani riešením zrodeným z núdze, ani spontánnym rozhodnutím Elona Muska. Toto sú len naratívy na ohlupovanie verejnosti. Starlink sa mohol použiť – a úspešne – len vďaka tomu, že bol starostlivo naplánovaný a že Pentagon a SpaceX úzko spolupracovali. Použitie Starlinku vo vojne na Ukrajine bolo strategickým rozhodnutím, ktoré bolo prijaté dávno predtým.

 • Biologické bojové opatrenia židovských osôb od staroveku po diaspóru

  Tóra popisuje operácie s mikroorganizmami spôsobujúcimi choroby alebo ich produktmi a vytváranie poveternostných katastrof. Napríklad “desať egyptských rán”[455], ktoré vyvolali židovskí kňazi, bolo ukážkou biologických zbraní a ich kontroly.

 • Inscenovaný koniec sveta

  Psychologická vojna má dlhú tradíciu. Od konca druhej svetovej vojny nás takzvané PsyOps zámerne pripravujú na to, aby sme boli čoraz viac kontrolovaní a monitorovaní. Tým sa vytvorili podmienky pre psychopatov, ktorým je povolený akýkoľvek faul, ak sa dostatočne dobre zamaskuje. V súčasnosti sa ukazuje, že to, čo mnohí predtým považovali za náhodu, bolo dlhodobo organizované. Len ľudia, ktorí sa nenechajú odcudziť sami od seba, majú z tejto hry šancu vystúpiť.

 • Zničenie Ameriky

  Na tlačovej konferencii v apríli 2019 prezident Trump vyhlásil: „Rusko, Čína a my všetci vyrábame zbrane za stovky miliárd dolárov vrátane jadrových zbraní, čo je smiešne. Myslím, že by bolo oveľa lepšie, keby sme sa všetci spojili a tieto zbrane nevyrábali. Myslím si, že tieto tri krajiny sa môžu spojiť, prestať míňať a venovať sa veciam, ktoré sú pre dlhodobý mier produktívnejšie.“ Posledná oficiálna vojna medzi Veľkou Britániou a USA sa odohrala v rokoch 1812 až 1815. Skutočnosť, že sa Britom v tom čase nepodarilo vojensky zničiť Spojené štáty, viedla britskú zahraničnú politiku k tomu, aby svoje úsilie zamerala…

 • Michail Viktorovič Veličko – O vzťahu KSB ku Koránu a o vnímaní kvality života

  Pokračovanie rozhovoru so spoluautorom KSB M. Veličkom – tentokrát o vzťahu KSB ku Koránu, o univerzálnosti posolstiev zvestovateľov a o vnímaní pojmu “kvalita života”

 • Ku koreňu

  V dnešnej dobe považujeme veci také, aké aktuálne sú, za niečo dané. Niektorí ľudia majú peniaze a moc, iní nie. Niektorí sú chudobní, iní bohatí a my sme si zvykli, že bohatí udeľujú príkazy chudobným. Vlády rozhodujú nad našimi hlavami o našich životoch a nezriedka tým spôsobujú značné škody.

 • Skutočné ciele vytváranej potravinovej krízy

  Vytváraná potravinová kríza, bez ohľadu na to, či je skutočná, alebo ide o psychologickú hru s dymom a klamstvami, je zameraná na rozbitie globálneho potravinového systému a “vybudovanie lepšieho” – nového dystopického potravinového systému konštruovaného korporátnymi monolitmi a prísne kontrolovaného v mene vyššieho dobra. Sme v počiatočnom štádiu potravinovej krízy. Tlač to predpovedá už roky, […]

 • Michail Viktorovič Veličko – Psychotrockizmus ako prekážka tandemového režimu spolupráce

  Michail Veličko o psychotrockizme, jeho nositeľoch a o tom, ako s nimi v praxi zaobchádzať.

 • Kryptopasca

  Mnoho ľudí si od kryptomien sľubuje anonymitu a finančnú slobodu. Háčik je v tom, že NSA na tejto technológii pracovala už pred desiatkami rokov. Je pravda, že bitcoin, respektíve základná technológia blockchain bola vyvinutá pseudonymom Satoshi Nakamoto (japonsky hláskovaný セントラルインテリジェンス, preložené do angličtiny: Central Intelligence)? Áno, ak pripustíme, že to nie je osoba, ale organizácia! […]

 • Michail Viktorovič Veličko – Odpovede na otázky fóra KSB

  Michail Veličko odpovedá na otázky ksbforum.info. Zmysel analýz globálneho diania, o “nevyhnutnosti” globálnych procesov, Slovensko a jeho obraz v Rusku, možná úloha Slovenska v plánoch svetového zákulisia, VP ZSSR a Valerijj Pjakin s FKT Altai …

 • Kto tvorí našu realitu

  So zmiešanými pocitmi svet sledoval, ako sa davoská spoločnosť prezentuje na svetovej scéne, ako si pochutnáva na luxusných atlantických kraboch a čerstvom bravčovom mäse z Pyrenejí, udržateľnej nórskej treske a najlepšej talianskej káve. Keď sa práve nevenovali štedrým hodom, rozprávali o svojich nápadoch, akým spôsobom by mal byť svet vykorisťovaný (kľúčové eufemizmy sú “trvalo udržateľný”, […]

 • NEMEZIS. Záver. (III)

  Treba totiž všetkým týmto našim prekrúcačom, čo vytrvalo fašizmus a trockizmus označujú za „boľševizmus“, snažiac sa boľševikom pripísať zodpovednosť za výčiny trockistov, nevedomí si toho, že sa ponášajú na tú Krylovovu opicu pred zrkadlom, raz a navždy vysvetliť, že na rozdiel od socializmu a komunizmu, medzinárodno-právne bol jednoznačne odsúdený fašizmus a nacizmus. Výsledky Norimbergu sa stali súčasťou medzinárodneho práva, na rozdiel od Vašich sankcií a revizionistických deklarácii EP o „európskej historickej pamäti“ zo septembra 2019. To práve nacizmus a fašizmus (čoskoro možnože aj korporátny) je preukázateľne zločinecká ideológia. A nikdy, opakujem – NIKDY sa Vám nepodarí urobiť to iste so socíkom, hoci sa už 30 rokov mimoriadne snažíte. Opakujem, prakticky všetky moderné štátne kompetencie na SVK prvýkrát zapustili korene za socializmu, za „nezávislosti“ sme videli akurát len ich postupné systematické odumieranie, plus maximálne nahrádzanie pa-vzormi a lacnými, povrchnými a odosobnenými ideami.

 • Opustime školu poslušnosti

  Projekt inšpiruje. Nemajú tu byť osoby, ale ľudia, nemajú tu byť triedy, ale spoločenstvo, nemajú tu byť predmety, ale slobodné učenie. Aby sa to podarilo, musíme sa oslobodiť od indoktrinácie posledných desaťročí a storočí, ktorá nám zanechala paternalistický, hierarchický vzdelávací systém založený na poslušnosti a podriadenosti.

 • Anatómia filantropata: Sny o democíde a diktátorstve

  Možno si myslíte, že myšlienka, že filantropi sa pokúšajú zlikvidovať veľkú časť obyvateľstva, je absurdná a každý, kto to tvrdí, je konšpiračný teoretik šíriaci dezinformácie.

 • Dobyvatelia krvného riečišťa

  Farmaceutický priemysel sa nijako netají svojím zámerom očipovať ľudí – v médiách hlavného prúdu sa to však vehementne odmieta ako nezmysel. Ovládanie ľudí pomocou nanočipov? Čo je to za blbosť, však? Je len smola, že o tom hovorí Albert Bourla. Neviete, kto je Albert Bourla? Okrem iného stojí na čele skupiny Pfizer, ktorá spolu s […]

 • NEMEZIS. Záver. (II)

  Pripomeňme trošku chronológiu. Keď ÚS minulý rok zarezal prvé referendum, Fico povedal, že budú pripravovať druhé. Potom znovu zopakoval nevyhnutnosť referenda na prelome decembra-januára. A že vraj by mali rozbehnúť petičnú akciu. Ako to jeho spolustraníci začali realizovať, ukázali na proteste 28.1, ktorý som už komentoval. Načo referendum, načo urýchľovať pád vlády a cestu do neznáma, keď môžeme pásť ovce na námestiach spolu s Pellegrinimi, Uhríkovcami a inými, ukazovať Blahove zovreté päste a koledovať si o malér.

 • Chrípka, predchodca AIDS

  Chrípka, fenomén, šírenie – Británia používa v roku 1889 chrípkové ochorenie – Chrípkový zásah proti kanadským domorodcom – Chrípka proti ruskej konkurencii – Chrípka na udržanie britských pozícií – Británia málo postihnutá – Chrípka z roku 1918 spôsobená mykotoxínmi – USA a Británia šíria príčiny chorôb – nervové choroby a duševné choroby prostredníctvom chrípky – […]

 • Povinnosti voči sebe samému

  Uvedomenie si problémov znamená, že Najvyšší Vám osobne zveril určité možnosti urobiť svet v niečom lepší, pritom zaťaženosť sveta problémami, zármutkami a bolesťami nie je dôvodom pre zlú náladu. Naučte sa pri ľubovoľných okolnostiach udržiavať konkrétny emočno-významový režim: uvedomenie si myšlienky, že «Najvyšší sa nemýli. Všetko sa deje tým najlepším možným spôsobom pri aktuálnej mravnosti, chápaní sveta […]

 • Menej je viac

  Stále lepšie, stále viac, to bolo po stáročia motto väčšiny ľudských civilizácií. Existuje všeobecne rozšírená viera, že technologický pokrok nakoniec privedie ľudstvo do technického a digitálneho raja, v ktorom budú všetci žiť šťastne a spokojne, oslobodení od utrpenia a smrti. Realita však ukazuje niečo iné.

 • NEMEZIS. Záver. (I)

  Pre prípad, že by ma nejaké „kompetentné orgány“ chceli v súvislosti s najnovšou vlnou rasistickej rusofóbie preverovať či iným spôsobom kontaktovať, žiadam rovno ako evidentný ruský agent o uvedenie v zápisnici vypočúvania nasledovného doznania.

 • Globální evoluční proces

  V dlouhodobém horizontu existují jen dvě finální varianty, zacyklení ve slepé uličce nebude Shora opět dlouhodobě povoleno, stejně jako “minule”: buďto lidstvo vybuduje globální civilizaci spravedlivosti v řečišti Záměru, čímž splní své předurčení na stávající etapě existence, nebo se samo zahubí a zmizí z povrchu zemského, načež bude evoluční proces pokračovat zárodkem nové globální civilizace, i když ne nutně na základě druhu Člověk Rozumný, který se ve výsledku ukázal Člověkem Nerozumným.

 • Několik úvah k demonstraci 3.9.2022 v Praze

  Co chci říct je, že něco tak relativně velkého se nemohlo zformovat samo od sebe. Má to své organizátory a za těmi zase stojí určité zájmové skupiny. Demonstrace 70 000 lidí nemohla jít mimo zorné pole speciálních služeb a i když byla proti fialovému hnusu a příslušným ,,kolektivním hodnotám” jimiž jsou nositeli, nikde žádná provokace, nikde žádné střety. Nikde žádných milion chvilek pro demenci atp.

 • Letecky o systéme v ktorom žijeme

  Za ukradnuté peniaze po celom svete je možné si v podmienkach liberálneho KaPíku kúpiť takmer všetko – celé politické strany, vytvoriť globálne “neziskovky”, financovať “správne” média , “vedu-pavedu”, religiózne kulty až po vysokofrekvenčné “fest-i-valy” pre mládežníkov, aby sa nafetovaní a spití radšej váľali na hnojisku dejín, namiesto toho, aby sa aktívne podieľali na budovaní lepšej SpoloCnosti.. Takže nadávať na Fica, Orbána, Merkel, Trumpa…atď. je pri hlbšom chápaní “globalizácie”, ako sa hovorí, mimo mísu… Akú majú reálnu moc?