Téma

Genocída

Neustále, tisícročia trvajúce oslabovanie genetického potenciálu ľudstva chorobami je dodnes fungujúcim receptom na udržiavanie kontroly nad vývojom spoločnosti. Počnúc Mojžišom, ktorého prostredníctvom “Jahve” zoslal mor na egyptský ľud, končiac (zatiaľ) ešte nepomenovaným prorokom, ktorý “Jahveho” Sars-CoV-2 zoslal na svetovú populáciu v roku 2019.

články témy