21 minút

Metaversum – transformácia do Matrixu

Prechádzame do reality života, v ktorej je skutočnosť virtuálna a umelá inteligencia postupne robí ľudstvo zbytočným, podradným a odsúdeným na zánik. Časť 1/2.

Naše ľudské bytie je na prahu revolúcie. Nie je to digitálna kontrola, ktorá dobýva čoraz viac častí analógového sveta. Naopak, všetky súčasti analógového života sú postupne vtiahnuté do webu 3.0, do internetu vecí a tiel. Symbolom toho je Metaversum, skrátene Meta, ktoré vzišlo z Facebooku. Tento zdanlivo pestrý a neškodný svet vo virtuálnom priestore predstavuje existenčnú hrozbu pre našu duchovnú a biologickú ľudskosť. Naše jestvovanie bude rozvrátené, ak sa – natrvalo – spojíme s digitálnou sieťou a jej dátovými tokmi. Dôsledky tejto hroziacej cezúry v existencii nášho druhu ostali takmer bez povšimnutia – pretože takmer vôbec neboli tematizované. V tomto dvojdielnom článku autorka načrtáva hrozby, ktoré predstavuje Meta, ako aj možnosti úniku, ktoré ešte máme k dispozícii pred hrozbou kybernetickej asimilácie.


“Pojem metaverse – podobne ako pojem meritokracia – vznikol v dystopickom sci-fi románe, ktorý bol napísaný ako varovný príbeh. Potom si technofili osvojili metaverse a technokrati si osvojili meritokraciu a nadšene prijali to, čo ich malo napĺňať hrôzou.”
Antonio García Martínez

Čo je vlastne Metaversum, pýta sa Gabor Steingart v Tech Briefingu v novembri 2021? Čoraz častejšie sa v technických diskusiách objavuje módne slovo Meta alebo Metaverse alebo Metaversum, občan diskutuje o informáciách, ktoré poskytujú korporátne a licenčné médiá. Nikto nie je informovaný. S čím teda máme do činenia? S najnovšou bublinou na vrchole hype cyklu? Alebo s pevným, zemitým budúcim trendom, tučnou živnou pôdou pre budúce miliardové trhy? A prečo sa vypustilo nové technokratické monštrum, ktoré má zabezpečiť kondicionovanie neelitnej svetovej populácie? Bude normálny, “bio-človek” zrušený?

Päť informácií o Metaverse, ktoré sú zaujímavé, ak ste sa už zbavili osobnej zodpovednosti za formovanie vlastného života podľa prírodných zákonov.

Po prvé, čo je to Meta…?

Metaverse sa snaží spojiť reálny svet s virtuálnym svetom technicky trvalo a v reálnom čase, takže akcia v jednom svete je synonymom akcie v druhom svete. Znie to trochu ako prepojenie kvantov vo fyzike a v skutočnosti je koncept, ktorý za tým stojí, podobný. Každá akcia vo virtuálnom svete je systematicky previazaná s akciou v reálnom svete a naopak. Každá manipulácia s jedným stavom vyvoláva odraz v druhom vesmíre.

Metafyzika? Nie. Digitálne dvojča? To skôr.

Informácie sa plynule prenášajú medzi všetkými možnými aplikáciami. Je to podobné, ako keď môžete gestom posúvať obrázky alebo kontakty zo svojho smartfónu do notebooku.

Po druhé, prečo Meta…?

Trh s počítačovými hrami je už dnes obrovský. V počítačových hrách vystupujú skutoční ľudia prostredníctvom svojich avatarov (1) vo virtuálnom prostredí. Mark Zuckerberg a ďalší chcú Metaverse komercializovať ešte agresívnejšie ako herný priemysel, ktorý doteraz premieňal svoje umelé krajiny na štrngajúce mince.

Prvé pokusy sľubujú úspech. Jeden príklad: Gucci predal svoju virtuálnu kabelku Dionysus za 475 robloxov – teda v prepočte 6 dolárov- v priebehu jednej hodiny na hernej platforme Roblox. Niektoré z týchto pixelových kabeliek sa potom predávali za 4 000 dolárov, čo je viac, ako stojí skutočná kabelka v obchode.

Po tretie, na čo je tu Meta… ?

Jedni hovoria o ďalšej neobmedzenej komercializácii a vytváraní nových monopolov. Iní hovoria o znížení transakčných nákladov a pohodlnejšom živote. Transhumanisti snívajú o znovuvytvorení človeka ako avatara. Dodávatelia okuliarov s rozšírenou realitou AR, sieťových technológií, cloudových serverov a dátových sietí dúfajú v novú killer aplikáciu pre ďalší biznis. Hráči snívajú o rozšírení svojich svetov do reálneho života. Čo je pravda? Zo všetkého trochu.

Po štvrté, ako to Meta… funguje?

Investor Matthew Ball (2) zo spoločnosti EpyllionCo opisuje kľúčové vlastnosti Metaversa takto:

  • Nikdy ho nemožno zastaviť ani prerušiť. Je vždy aktívne.
  • Vždy je v priamom prenose. Aj keď existujú časovo obmedzené udalosti, tak ako v reálnom svete, Metaversum ako celok vždy žije v reálnom čase.
  • Počet účastníkov nie je obmedzený.
  • Metaversum si udržiava vlastnú ekonomiku. Človek objednáva, kupuje, platí, obchoduje, dlhuje, spláca, nadobúda a predáva tovar, služby a spoločnosti v ucelenom vesmíre.
  • Metaverse zahŕňa digitálny aj fyzický svet. V teórii množín by sa dalo povedať: metaverse predstavuje nadmnožinu digitálneho a fyzického sveta.
  • Digitálne objekty sú v rámci metaversa vzájomne zameniteľné.

Po piate: Ako veľký obrat možno očakávať?

Podľa dnešných prognóz minimálne toľko, koľko pri počítačových hrách, plus neznáma nadhodnota za nové aplikácie. Podľa súčasných prognóz dosiahne herný priemysel do roku 2025 celosvetový obrat vo výške 190 miliárd USD, pričom v roku 2021 to bolo približne 155 miliárd USD. Túto sumu tvorí 72,6 miliardy dolárov za tradičné hry, 2,2 miliardy dolárov za elektronické športy a 115,2 miliardy dolárov za Social Gaming (sociálne hry).

Pre porovnanie, automobilový priemysel dosiahol v roku 2021 celosvetový obrat približne 3 600 miliárd amerických dolárov. Počítačové hry a Metaverse sú v porovnaní s nimi stále malé, ale tempo rastu je obrovské a nemožno vylúčiť, že Metaverse jedného dňa predbehne automobilový priemysel, pokiaľ ide o obrat. Mohlo by to však dopadnúť aj úplne inak, a to ako tichý úpadok po vzore hry Second Life. V najlepších časoch bolo jeho súčasťou 34 miliónov ľudí, ktorí však potom vysnívané svety opustili na úteku do nových destinácií.

Pojem metaverse prvýkrát použil futurista a autor sci-fi Neil Stephenson (3) vo svojej knihe Snow Crash (4) z roku 1992 na označenie virtuálnej 3D reality, v ktorej žijú bežní ľudia. Samotná myšlienka je však oveľa staršia: holografická paluba z televízneho seriálu Vesmírna loď Enterprise priniesol predchodcu metaversa do obývačiek budúcich obyvateľov odvážneho nového, pretože digitálneho sveta, ktorý máme dnes na dosah ruky, už dávno.

S hlavami štátov na celom svete pochodujúcimi v rytme globalistického bubna Build back better (5) a korporáciami ako BlackRock, ktoré skupujú všetky dostupné byty, s ľuďmi ako Bill Gates, ktorí skupujú všetku poľnohospodársku pôdu sa vlastníctvo, anonymita a autonómia súkromných osôb stávajú ťažšími než kedykoľvek predtým. Pre triedu miliardárov s ich bábkovými organizáciami, ako sú WEF a OSN, ponúka metaverse potenciál premeniť celý život na digitálne väzenie, kde môžu byť ľudia nútení platiť za služby a produkty v digitálnom svete, ako uvádza Derrick Broze, The Last American Vagabond, 2021.

Nevolení byrokrati sa snažia prevziať vlastníctvo a kontrolu nad fyzickým svetom a zároveň vytvárajú paralelný svet virtuálnych zážitkov, ktoré majú nahradiť tie skutočné – ktoré si podľa nich už v blízkej budúcnosti nebudeme môcť užívať. Virtuálna kancelária, virtuálna škola a vzdelávanie, virtuálny domov, virtuálna komunita, virtuálne jedlo a mnoho ďalších vecí nás drasticky vzdialia od človeka, ktorým sme teraz.

To, čo nám dnes spôsobuje ťažkosti, napríklad nájsť dostupné bývanie v blízkosti pracoviska, už vo virtuálnom svete nie je problém. Postavíme si virtuálny dom, zaplatíme virtuálnou menou, a ak porušíme pravidlá elity, bude nám len odopretý prístup do virtuálneho sveta. Inak, nie, bude nám odopretý prístup k nášmu umelému, ale jedinému životu: nášmu domovu, pracovisku, rodine a priateľom, umeniu a kultúre… Ale poďme na to porade.

Od LifeLogu po Facebook a Meta

4. februára 2004 skoro ráno Agentúra pre pokročilé obranné výskumné projekty DARPA (BioLab amerického ministerstva vojny Pentagón) ukončila svoj kontroverzný projekt LifeLog, aby napoludnie ako Facebook preniesla konzumenta, ktorého Západ vytvoril od roku 1945 pomocou zberu dát, sledovania a následného profilovania, do rodiacej sa neslobody Sovietskeho zväzu 2.0.

Vystúpenie až príliš dokonalej whistleblowerky Frances Haugen v roku 2021 bolo brilantne zinscenovaným prechodom z Facebooku na Metu. Prostredníctvom nového názvu spoločnosti si Zuckerberg rétoricky prisvojil pojem metaverse pre seba – čo malo za následok, že mnohí ľudia podľahli mylnej predstave, že metaverse patrí Facebooku alebo je jeho ďalším vývojom – a zároveň sa oslobodil od tlaku amerického Kongresu, ktorý chcel rozbiť moc korporácie. Náhle zmizli aj negatívne titulky. Iba akciový trh sa poväčšine drží na uzde, respektíve sa ukazuje ako katastrofa.

Okrem Facebooku/Meta sú v procese vytvárania webu 3.0 (7) metaverse, ktorý zahŕňa virtuálnu (krypto)menu spolu s virtuálnym vlastníctvom a úplnou kontrolou, aj veľké korporácie ako Microsoft alebo Nvidia (6). Zároveň sa množstvo začínajúcich podnikov usiluje zarobiť na miliardovom koláči, ktorý sa ešte len pečie ktorý zahŕňa virtuálnu (krypto)menu spolu s virtuálnym vlastníctvom a úplným dohľadom. Zároveň sa množstvo začínajúcich podnikov usiluje zarobiť na miliardovom koláči, ktorý sa ešte len pečie.

Keď sa Neala Stephensona v januári 2022 opýtali, čo si myslí o premenovaní Facebooku na Meta, povedal, že ho to neprekvapilo, a dodal: “Naša pozornosť by sa však mala naďalej sústrediť na obchodný model, ktorý sa nezmenil. Údaje miliárd používateľov, ktorí ich dobrovoľne zdieľajú, sa zbierajú s cieľom zväčšiť majetok a moc.”

Metaversum treba chápať ako súhrnný termín pre digitálne trojrozmerné svety zážitkov, v ktorých sa prelínajú virtuálny a reálny svet. Metaverse teda nie je virtuálny paralelný svet k reálnemu svetu, ale bude to stelesnený internet IOB (Internet of Body), ktorý sa nikdy nevypína, nikdy sa nepozastavuje, nikdy ho netreba resetovať a nikdy nekončí. Budeme sa v ňom neustále pohybovať, učiť sa, hrať, pracovať alebo stretávať s priateľmi. Namiesto prihlasovania sa na internet budeme neustále v tomto 3D virtuálnom svete, prepojení s miliardami prepojených počítačov okolo nás. Aj keď dnešné digitálne avatary ešte stále pripomínajú kreslené postavičky z ich začiatkov, nebude trvať dlho a avatary sa budú vizuálne podobať skutočným ľuďom – nám samým.

Na konferencii Connect 2021 Zuckerberg hovorí o novej generácii internetu, Web 3.0.

Po chlebe a hrách zaniknutej Rímskej ríše nájdeme v 21. storočí prostredie bez chuti a zápachu, ktorého hlavnou úlohou je zapojiť nás do metaversa, zatiaľ čo my ochotne prezrádzame najintímnejšie detaily našich životov nevoleným technokratom posadnutým myšlienkou veľkej rekonštrukcie spoločnosti a globálnej ekonomiky.

Metaversum je prísľubom digitálneho ekosystému, v ktorom sú virtuálna a rozšírená realita hlavnými technológiami na pripojenie k internetu, to čo Mark Zuckerberg nazýva “pocitom prítomnosti a spoločného fyzického priestoru”, kde práca a zábava dosahujú nové rozmery.

Zatiaľ čo virtuálna realita VR odvádza pozornosť používateľov od tvrdejreality, v ktorej nič nevlastnia a žijú v štáte podpory pre občanov, kým sedia vo svojich gondolách a čakajú na svoj ďalší univerzálny základný príjem vo forme programovateľnej digitálnej meny, aspekt rozšírenej reality Augmented Reality AR metaversa je zlatou baňou na zber údajov.

Predpokladaná hodnota

Zatiaľ čo agentúra Bloomberg, poskytovateľ finančných služieb na Wall Street, už teraz predpovedá metaversu trhovú hodnotu v rozsahu 800 miliárd amerických dolárov do roku 2024, spoločnosti ako Nike už zarábajú milióny na svojich virtuálnych produktoch.

Od apríla do augusta 2022 predala spoločnosť Nike približne 7 000 párov topánok Cryptokick, virtuálnych tenisiek, ktoré sa nedajú nosiť vo virtuálnom ani v reálnom svete. Priemerná cena bola 1,1978 Ether (kryptomena), čo zodpovedá približne 2 000 americkým dolárom v reálnom vyjadrení. Pár navrhnutý Takashim Murakamim sa dokonca predal za ekvivalent 134 000 amerických dolárov – veľa peňazí za virtuálny predmet, ktorý sa nedá používať v žiadnej forme. Spoločnosť Nike tak zarobila približne 14 miliónov amerických dolárov s teniskou, ktorá ani neexistuje – vďaka metaversu sa splnil mokrý sen každého manažéra.

Curzio Research, finančný analytik, kúpil svoj virtuálny pozemok v metaverse za skutočných päť miliónov amerických dolárov. Ako vždy, odborníci okamžite komentujú, že možnosti výnosov sa vyvinú do biliónov. Neexistuje rýchlejšia cesta k sebavyvlastneniu na dosiahnutie príslušného cieľa, ktorým je šťastie bez reálneho majetku.

Keď si raper Snoop Dogg kúpil pozemok v Metaverse – svoje pieskovisko -, susedný pozemok bol okamžite predaný za 450 000 amerických dolárov. Snoop Dogg teraz môže v metaverse exkluzívne koncertovať; ale či bude pozvaný aj jeho sused… o tom sieť mlčí.

Francúzsky klimatický aktivista a umelec Joanie Lemercier, ktorý žije svoju vieru v udržateľnosť, predával krátke videá prostredníctvom Metaversa a následne si musel uvedomiť, že jeho úspech v predaji non-fungible tokenov NFT zničil všetky jeho predchádzajúce snahy o ochranu klímy a úsporu CO2 jedným šmahom. Jeho reakcia na to je jedinečná: odrádza od energeticky náročnejšej platformy kryptomeny Ethereum a odporúča platformy, ktoré majú nižšiu spotrebu energie – a teda v jeho očiach aj emisie CO2. Dôverujúc reklame bude rozširovať svoj úspech v metaverse. Jeho fanúšikovia sú/budú verní nasledovníci a budú sa registrovať na ďalších a ďalších platformách.

Práve v metaverse sa prejavuje infantilizácia veľkej časti našej spoločnosti, čo je vývoj, ktorý priamo nahráva agende Veľkého resetu Svetového ekonomického fóra WEF. Náš avatar – pas do metaversa – virtuálna voodoo bábika našej digitálnej identity, je jadrom IoB, ktorý zabezpečuje, že naše najosobnejšie údaje sú vždy a všade zaznamenané, že nevlastníme nič, čo by malo fyzickú hodnotu v rozšírenej realite, ktorá je zase konštruovaná korporatívnymi verejnými a súkromnými subjektmi, ktoré zhromažďujú a monitorujú naše údaje s jediným cieľom manipulovať naše správanie vo svoj prospech.

Internet tiel IoB v metaverse

Veľký reset sa okrem iného snaží nájsť konečné riešenie pre zbytočných ľudí (8): Štátny centralizmus v štýle Nového svetového poriadku, úplná kontrola a ukladanie vo virtuálnych svetoch. Klaus Schwab zo Svetového ekonomického fóra WEF už roky tvrdí, že takzvaná štvrtá priemyselná revolúcia povedie k splynutiu našej fyzickej, biologickej a digitálnej identity. Metaverse sľubuje, že jeho tvrdenie sa stane skutočnosťou. Ako povedal Zuckerberg vo svojom príhovore na konferencii Connect 2021:

“Vzniknú nové spôsoby interakcie so zariadeniami, ktoré budú oveľa prirodzenejšie… Namiesto ťukania alebo písania budete môcť gestikulovať rukami, povedať niekoľko slov alebo dokonca vykonať veci tak, že na ne budete myslieť.”

Ľudské telá sú prepojené s množstvom senzorov, ktoré môžu zdieľať osobné údaje prostredníctvom interoperabilných sietí – nová éra transhumanizmu – a nikoho to nezaujíma. Zuckerberg vo svojom príhovore naráža na ekosystém IoB v kontexte metaversa, keď hovorí:

“Veríme, že neurálne rozhrania budú dôležitou súčasťou našej interakcie s okuliarmi [rozšírenej reality] AR, konkrétne (elektromyografické) EMG vstupy zo svalov na zápästí v kombinácii s kontextovou (umelou inteligenciou) AI.”

“Textovú správu budete môcť poslať len myšlienkou na pohyb prstov,” dodáva.

Keď sa zozbiera dostatok biologických údajov z IoB, ľudia môžu byť hacknutí, povedal Yuval Harari v roku 2020… ako mantru nosí túto vetu odvtedy stále pri sebe. Biologické údaje a výpočtový výkon. Dokonca prišiel so vzorcom, ktorý by podľa neho mohol byť rozhodujúcou rovnicou pre život v 21. storočí:

B x C x D = AHH – to znamená, že biologické znalosti vynásobené výpočtovým výkonom vynásobeným údajmi sa rovnajú schopnosti hacknúť ľudí.

Treba mať na pamäti: Kto je hacknutý, bude preprogramovaný. Podľa môjho názoru to nemusíme spochybňovať – máme do činenia s rozšírenou formou programov kontroly mysle projektov MK-Ultra, ktoré viedla klinika Tavistock s anglosaskými spravodajskými službami. To, čo ešte nie je možné v časoch webu 2.0, sa bude realizovať pomocou webu 3.0.

Keď Harari nepríčetne hundre: “Moc hackovať ľudí sa dá, samozrejme, využiť na dobré účely, napríklad na oveľa lepšiu zdravotnú starostlivosť,” upokojí to mainstreamistov a nikto z nich nepočúva, keď to Harari rozvádza:

“Ak sa však táto moc dostane do rúk Stalina 21. storočia, výsledkom bude najhorší totalitný režim v dejinách ľudstva, a na to už máme niekoľko kandidátov.”

Vlády a korporácie nás budú poznať lepšie ako my sami seba, budú o nás vedieť viac ako ktokoľvek iný; naše rozhodnutia sa stanú predvídateľnými a nikto im nezabráni manipulovať s nami podľa svojich predstáv. Spoločnosť sa úplne obráti naruby, tajná elita bude mať moc hacknúť každého člena spoločnosti.

A čím viac zariadení je pripojených k metaversu, tým viac údajov môže táto elita zhromažďovať; čím sú tieto zariadenia intímnejšie, tým viac intímnych údajov sa zhromažďuje a ten, kto má tieto údaje, bude kontrolovať, manipulovať, prípadne eliminovať naše životy.

To vyvoláva vážne etické otázky – ako sa budú tieto údaje zhromažďovať, kam sa budú posielať a kto k nim bude mať prístup. V júni 2020 uviedol člen WEF Xiao Liu:

“Nastal čas pre internet tiel. To znamená, že naše fyzické údaje sa budú zhromažďovať prostredníctvom zariadení, ktoré sa dajú implantovať, prehltnúť alebo jednoducho nosiť, a budú generovať obrovské množstvo informácií týkajúcich sa zdravia,” dodal:

“Záplava údajov zozbieraných prostredníctvom týchto technológií zlepšuje naše chápanie toho, ako ľudské správanie, životný štýl a podmienky prostredia ovplyvňujú naše zdravie. Rozšírilo to koncept zdravotnej starostlivosti mimo nemocnice alebo ordinácie lekára aj do každodenného života.”

Xiao Liu sa aspoň zaoberá rizikami neexistujúcej ochrany údajov prostredníctvom kybernetických útokov a “odstránením” ľudského bytia. Diskurz na túto tému v podnikových a licencovaných médiách nemožno postrehnúť, slobodné médiá v nemecky hovoriacich krajinách sa tomu veľmi nevenujú, podrobné informácie možno nájsť len mimo tejto jazykovej zóny.

A prečo sa vôbec zbierajú údaje, keď vďaka rozpoznávaniu tváre, geolokalizácii, sledovaniu kontaktov môže akákoľvek vláda, akákoľvek spoločnosť v reálnom čase vidieť, čo “sledovaná” osoba vidí, čo robí, kam ide, s kým sa stretáva, čo hovorí, dokonca čo si myslí? Ide o využitie zhromaždených údajov na prispôsobenie nášho správania korporátnym nariadeniam. “Čínsky systém sociálneho kreditu je reprezentatívnym príkladom toho, čo nás čaká s novým svetovým poriadkom technokracie.


Zdroje a poznámky:

(1) Je zaujímavé, že slovo avatár (avatāra) je prevzaté zo sanskritu a označuje zostup, zostúpenie, zostúpenie nepozemských bytostí na zem v zmenenej podobe, a na ich zjavenie sa.
(2) Matthew Ball, bývalý hlavný stratég spoločnosti Amazon Studios, hovorí: “Metaversum je masívne škálovateľná a interoperabilná sieť 3D virtuálnych svetov v reálnom čase, ktoré môže synchrónne a trvalo zažívať prakticky neobmedzený počet používateľov s individuálnym pocitom prítomnosti a s kontinuitou dát, ako sú identita, história, povolenia, predmety, komunikácia a platby” a ďalej: “Najprv musíte vytvoriť základný vesmír (infraštruktúru, ktorá umožňuje simultánny prístup), potom musíte definovať jeho fyzikálne zákony a pravidlá (normy a protokoly), potom ho musíte naplniť životom (obsahom), ktorý stojí za námahu, vyvíja sa a prevažuje proti selekčným tlakom. Inými slovami, Boh netvorí a netvaruje svet akoby bol miniatúrnym modelom, ale necháva ho rásť na zväčša prázdnej ploche.”
(3) Pozoruhodné je, že Stephenson, ktorý pochádza z rodiny, ktorá už po generácie pracuje pre ARPA, DARPA a NSA, bol začiatkom roka 2000 sedem rokov zamestnaný v leteckej spoločnosti Blue Origin Jeffa Bezosa – v rokoch, keď sa spoločnosť zamerala na vývoj alternatívnych pohonných systémov. Potom prešiel do Magic Leap, floridskej spoločnosti zaoberajúcej sa rozšírenou realitou. Pri bližšom pohľade na Stephensonovu prácu sa dajú odhaliť zaujímavé témy, keďže zoznam tém, ktorým sa venuje vo svojich knihách, sa číta ako zoznam pracovných tém Svetového ekonomického fóra (WEF): klimatické zmeny, globálne pandémie, biologické vojny, nanotechnológie, geoinžinierstvo, robotika, kryptografia, virtuálna realita a tak ďalej a tak ďalej. Stephenson v skutočnosti nielenže písal o metaverse – je to aj on, kto do západnej civilizácie zaviedol pojem avatar -, ale pripisuje sa mu aj to, že svojou knihou Cryptonomicon načrtol základy konceptu kryptomeny. Ako sme si všimli aj u iných spisovateľov sci-fi, Stephenson je zjavne zasvätený do väčšieho množstva vecí, než si dokážeme domyslieť – pozri aj jeho najnovšie dielo: Termination Shock. A jeho úzke väzby na miliardárskych technokratov, ako je Bezos, a korporátnych filantropov, ako je Gates, vzbudzujú viac než podozrenie, že spisovateľom je len tak okrem iného.
(4) V románe Snow Crash ľudia opakovane unikajú z reality poznačenej hyperinfláciou, extrémnou sociálnou nerovnosťou, anarchiou a násilím do metaversa, futuristického paralelného sveta, v ktorom ľudia žijú ako avatarovia, umelé obrazy seba samých. Snow Crash – počítačový vírus, ktorý dokáže infikovať aj ľudí – možno čítať takmer ako proroctvo.
(5) Krajiny ako Nemecko sú hnané do záhuby, aby sa aj tu mohol realizovať totalitný program build back better.
(6) Rozkošná malá príšerka Robotaxi (v spolupráci so spoločnosťou ZOOX/amazon) je poháňaná technológiou NVIDIA DRIVE, ktorá spolupracuje aj so spoločnosťami Volvo, SAIC a ďalšími na vynájdení budúcnosti dopravy a na najbližších šesť rokov má už pripravených 8 miliárd dolárov. Zaujímaví akcionári.
(7) V prvej podobe internetu, Web 1.0, existovala viac-menej len možnosť čítať texty – aj preto, že bežní ľudia ešte nemali znalosti na to, aby sami publikovali obsah. Technické znalosti, ako aj hlboké znalosti kódovania jednoducho neboli k dispozícii alebo známe. Ďalšia iterácia internetu, dnešný Web 2.0, umožňuje bežným používateľom čítať aj publikovať obsah. Internet možno teraz považovať za interaktívny, čo vydláždilo cestu k vytvoreniu sociálnych sietí, ktoré umožnili používateľom spájať sa a tvoriť. Zároveň sme sa tak dali do pasce Big Data korporácií, ktoré nielenže zhromažďujú naše údaje a kontrolujú nás, ale tým sme urobili aj krok k technokracii, ktorá sa po prvýkrát celoplošne zviditeľnila cenzúrou. Web 3.0 má byť internet reštrukturalizovaný okolo blockchainu a kryptomien, takže napríklad údaje používateľov už nebude možné kontrolovať vďaka decentralizácii. To by tiež znamenalo, že už nebude možné vykonávať cenzúru, pretože obsah nebude možné meniť ani vymazávať. Skutočnosť, že ani tieto sľuby sa takmer nedodržiavajú, je podrobne opísaná v článku: Kryptomena a non-fungible token NFT (základ vlastníctva na internete) sú oporami technokracie a svoju moc rozvinú prostredníctvom tokenizácie.
(8) Yuval Harari raz položil znepokojujúcu otázku: “Čo robiť so všetkými tými zbytočnými ľuďmi?” Harari je inteligentný človek, o tom niet pochýb, ale jeho inteligencia ho zrejme priviedla na pokraj šialenstva.


Článok vyšiel pôvodne v nemčine pod názvom “Hinabgleiten in die Matrix” na platforme Rubikon, preložil Milo s pomocou DeepL.

Toto dielo je licencované pod licenciou Creative Commons (Uznanie autora – Nekomerčné – Bez odvodenín 4.0 International). Môžete ho šíriť a reprodukovať v súlade s podmienkami tejto licencie.