Články autora

 • Kto a prečo založil UNESCO

  Siedma kapitola knihy Diktatúra “osvietených”. Duch a ciele transhumanizmu. O pôvode transhumanizmu a ako sa UNESCO stalo nástrojom jeho realizácie.

 • Evolucionizmus teozofiou alebo apológia Lucifera

  Piata kapitola knihy Diktatúra “osvietených”. Duch a ciele transhumanizmu. O teozofii a Helene Blavatskej.

 • Evolúcia ako diverzia “osvietených”

  Charles Darwin: “Som si istý, že v tejto knihe sotva nájdeme jediný bod, ku ktorému by sa nedali nájsť fakty, ktoré by viedli k priamo opačným záverom, než ku ktorým som dospel ja.” O pôvode evolučnej teórie a eugeniky.

 • Vedci-mágovia pri hľadaní “vyššieho poznania”

  Od Herma Trismegista cez Komenského k Newtonovi. Druhá kapitola knihy Diktatúra “osvietených”. Duch a ciele transhumanizmu.

 • Tieňové dejiny EÚ: Vznik Československa
  7 minút

  Tieňové dejiny EÚ: Vznik Československa

  Práve počas prvej svetovej vojny, počas pobytu v Spojených štátoch, sa Masaryk stal hlavným účastníkom realizácie americkej stratégie rozbitia a obnovy habsburskej ríše: bol poverený prakticky rovnakou misiou, akú v Rusku vykonával L. Trockij. Už v júli 1915. Masaryk v mene vtedy ešte neexistujúceho Československa vyhlásil vojnu Rakúsko-Uhorsku.

 • O „duchovnom otcovi“ zjednotenej Európy
  20 minút

  O „duchovnom otcovi“ zjednotenej Európy

  Projekt Zjednotená Európa má dlhú históriu, no za autora konkrétnych plánov na jeho výstavbu sa považuje Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, ktorého európska elita uctieva ako svojho „duchovného otca“. O to zaujímavejšie a užitočnejšie je zvážiť tvorivú biografiu tejto osoby.

 • Veľký Izrael ako nábožensko-finančný projekt pre celé ľudstvo

  “Chaos je najlepší čas prevziať kontrolu nad situáciou a zapnúť židovský civilizačný systém… Teraz musíme prevziať úplnú kontrolu do vlastných rúk… Nebudeme si len kupovať arabskú elitu, ale kŕmiť z lastných rúk a sami si ju vychovávať… Aké je tajomstvo každého stabilného politického systému? Spoločnosť dáva jednotlivcovi všetky príležitosti na rozvoj a jednotlivec má voči spoločnosti povinnosť. Človek, ktorý dostane slobodu, musí súčasne dostať inštrukcie, ako túto slobodu využívať. A my, Židia, napíšeme tento pokyn ľudstvu…”