Téma

Iné dejiny

Keď si uvedomíme, že i dejiny nedávnych udalostí so žijúcimi očitými svedkami sú v “oficiálnych” zdrojoch zachytené úplne inak, ako prebiehali, pochopíme, že tzv. história je z veľkej časti nástrojom jej pisateľov na manipuláciu vnímania dnešného sveta.

články témy