Články autora

  • Povinnosti voči sebe samému

    Uvedomenie si problémov znamená, že Najvyšší Vám osobne zveril určité možnosti urobiť svet v niečom lepší, pritom zaťaženosť sveta problémami, zármutkami a bolesťami nie je dôvodom pre zlú náladu. Naučte sa pri ľubovoľných okolnostiach udržiavať konkrétny emočno-významový režim: uvedomenie si myšlienky, že «Najvyšší sa nemýli. Všetko sa deje tým najlepším možným spôsobom pri aktuálnej mravnosti, chápaní sveta […]

  • Mýtus o samoregulaci trhu
    5 minút

    Mýtus o samoregulaci trhu

    Víra v objektivní schopnost trhu k samoregulaci produkce a spotřeby v souladu se společenskými potřebami k ničemu nezavazuje a proto dělá život bezstarostným. Ale ke globálnímu biosférno-ekologické krizi neexistuje společenská potřeba. Tato krize vznikla v důsledku vědecko technického boomu posledních dvou staletí v západní regionální civilizaci, a je projevem toho, že vedle společenských potřeb tržní […]