Téma

Brave new world

Scenár reality, vytvorený v predikčnom románe Aldusa Huxleyho “Brave New World” – “Krásny nový svet”. Na rozdiel od podobne zameranej predikcie “1984” nie je kontrola zabezpečovaná násilím a davovou hypnózou, ale vytváraním “šťastných” ľudí, ktorí sú vďaka droge “soma” bez starostí a negativity, kde nové generácie “ľudstva” vznikajú v liahniach a kde sú spoločenské triedy a ich správanie predurčené a konditionované od okamihu umelého oplodnenia.

články témy