17 minút

Nariadené ožarovanie

Pozn. prekladateľa: Postrehy k IMS na Slovensku nájdete pod článkom.

Inteligentné merače spotreby elektriny dokážu špehovať našu domácnosť a popritom explodovať, ožarujú nás viac ako wifi a smartfóny a stoja peniaze namiesto toho, aby šetrili elektrickú energiu.


Len deň po tom, čo spolkový kabinet schválil zákon Roberta Habecka o vykurovaní, ktorý privedie milióny majiteľov domov a nájomníkov k chudobe, Bundestag odklepol zákon o inštalácii tzv. inteligentných meračov. Nové inteligentné merače sa majú stať štandardom na meranie spotreby elektriny, vody, plynu a tepla.

Väčšina ľudí stále nevie, že inteligentné merače sú súčasťou globálneho korporátneho programu bezprecedentného monitorovania domácností, systematického zvyšovania účtov za elektrinu a uľahčovania hackerských útokov a odpojenia na diaľku. Inteligentné merače spôsobujú rozsiahle rušivé vplyvy na človeka v dôsledku pulzného mikrovlnného žiarenia, ktoré je stokrát až tisíckrát silnejšie ako smartfóny. Ako sa hovorí dôverčivým spotrebiteľom, inteligentné merače sú nevyhnutným predpokladom pre rozsiahly prechod na veternú a solárnu energiu, pretože umožňujú dynamické riadenie spotreby a tarify podľa ponuky a dopytu.

A už tu sa začína takzvané rozprávanie príbehov – storytelling. Nič v tomto príbehu nie je pravda – ale znie to vznešene a dobre. Na rozdiel od starých analógových elektromerov, ktoré sa v súčasnosti vo svete nahrádzajú novými digitálnymi modelmi, inteligentný elektromer dokáže nielen merať spotrebu elektriny, ale aj podrobne zaznamenávať presné využitie elektriny v dome.

Keď zapneme alebo vypneme svetlo alebo spotrebič, odošle sa špecifický kód, ktorý inteligentný merač následne odošle do siete a poskytovateľovi elektrickej energie. Okrem čistej celkovej spotreby sa meria aj skutočný čas spotreby – zdroje spotreby a ďalšie osobné údaje spotrebiteľa, ktoré nemusia mať so spotrebou nič spoločné.

Zaznamenané údaje sa potom automaticky odosielajú príslušnej energetickej spoločnosti prostredníctvom digitálneho komunikačného rozhrania – internet, mobilný telefón, elektrická sieť. Od roku 2011 majú majitelia nehnuteľností v Nemecku zákonnú povinnosť inštalovať inteligentné elektromery v nových budovách, pri rekonštrukciách a v prípade, že spotreba elektrickej energie prekročí 6 000 kWh/rok (na Slovensku je stav podobný, limit pre inštaláciu je však len 4 000 kWh ročne; pozn. prekladateľa).

Podľa energetických spoločností ponúkajú inteligentné siete mnoho výhod: lepšiu energetickú bezpečnosť, zníženie emisií skleníkových plynov, zlepšenie kvality ovzdušia v mestách a optimalizáciu využívania siete. O nevýhodách sa však hovorí len zriedka:

Inteligentný merač má zákonite vysokú úroveň žiarenia, pretože komunikuje so všetkými elektronickými zariadeniami a nepretržite pulzuje, aby identifikoval iné zariadenia a následne ich mohol pripojiť do siete a komunikovať s nimi.

Keďže inteligentné merače sa nikdy nevypínajú a mikrovlny sa šíria aj po inštalovaných medených vedeniach v dome ktoré ich vyžarujú, mikrovlnný smog sa šíri po celom dome, aj keď ho možno do určitej miery obmedziť, čo však neznamená, že sa vylúči totálna kontrola.

Silnejšie vystavenie žiareniu ako pri smartfóne a ohrozenie požiarom

Nezávislé štúdie zdôrazňujú vysokú nebezpečnosť inteligentných meračov: Centrum pre prevenciu elektrosmogu CEP, kalifornská nezisková organizácia, odhaduje, že jeden inteligentný merač vyžaruje toľko žiarenia ako 160 mobilných telefónov spolu. Iné štúdie dospeli k záveru, že inteligentné merače vyžarujú dokonca 1000-krát viac žiarenia ako bežné smartfóny.

Daniel Hirsch, odborník na žiarenie a docent na Kalifornskej univerzite v San Diegu UCSD, vo svojom článku vyvracia “odborné stanovisko” poradného panelu blízkeho kalifornskej vláde – Kalifornskej rady pre vedu a technológiu CCST – ktorý na základe údajov z priemyslu dospel k záveru, že inteligentné merače elektrickej energie sú bezpečnejšie ako mobilné telefóny. Hirsch píše:

“Celkový vplyv inteligentného merača na telo zo vzdialenosti jedného metra je v priemere dvakrát väčší ako vplyv smartfónu – nie polovičný.”

Existujú dôkazy o bolestiach hlavy, záchvatoch, poruchách spánku, závratoch, búšení srdca, hučaní v ušiach a ďalších príznakoch spojených s týmito elektromermi.

Americká akadémia environmentálnej medicíny AGEM (American Academy of Environmental Medicine) potvrdzuje, že inteligentné merače predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, najmä pre ľudí s už existujúcimi ochoreniami. Oficiálne odporúča:

“Inteligentné merače by sa nemali inštalovať v domácnostiach, v ktorých žijú osoby s neurologickými alebo neurodegeneratívnymi ochoreniami, genetickými poruchami, rakovinou a inými chorobami. Okrem toho by sa inteligentné merače mali odstrániť v bezprostrednej blízkosti obydlí pacientov.”

Pod zámienkou úžasného nového sveta budeme všetci špehovaní a ožarovaní na každom kroku pre dobro veci. V krátkom čase sa budeme pohybovať v ešte hustejšej clone žiarenia, ktorá bude registrovať každý náš krok. Možno budeme nielen ugrilovaní do chorôb, ale staneme sa aj zombie bez vôle, ktorí už nebudú vedieť, kam ísť, pretože ich bude bolieť hlava a budú mať problémy sústrediť sa.

Aj keď si čoraz viac ľudí uvedomuje, že autá, ktoré samé začnú horieť alebo ktoré pri nehodách vybuchnú, patria k tým, ktoré sú pripojené k sieťam najmodernejších technológií – obzvlášť sa to týka elektrických áut, vo vzťahu k inteligentným technológiám sú stále veľmi dôverčiví.

Požiar ôsmich inteligentných meračov v zásobovacej oblasti kanadskej energetickej spoločnosti SaskPower v roku 2014 viedol ku kompletnej výmene 105 000 inteligentných meračov a generálneho riaditeľa Roberta Watsona. Deviaty požiar vypukol uprostred výmeny. O explodujúcich inteligentných meračoch informoval program Current Affair v austrálskej televízii. Vlády, energetické spoločnosti a úrady však o vysokom ožiarení a súvisiacich zdravotných rizikách pochádzajúcich z inteligentných meračov neinformujú takmer vôbec alebo skôr vôbec.

Spôsob fungovania inteligentných meračov je možno jednoduchý, ale nie technológia, ktorá sa za nimi skrýva. Trvalé mikrovlnné impulzy, ktoré inteligentné merače vysielajú pri komunikácii s elektrickými zariadeniami v domácnosti na jednej strane a s energetickou spoločnosťou na strane druhej, predstavujú žiarenie, ktoré môže stonásobne prevyšovať žiarenie smartfónov.

Každý, kto dlhodobo pracoval v USA a Kanade, tak ako ja, pozná mnoho ľudí, ktorí sa po inštalácii inteligentných meračov museli vysťahovať zo svojich domovov kvôli bolestiam hlavy, nespavosti, srdcovej arytmii, únave a hučaniu v ušiach. Elektrosmog, ktorý je už aj tak vysoký kvôli WLAN, smartfónom, mikrovlnným rúram, indukčným rúram atď. sa exponenciálne zvyšuje a zvyšuje reálne zdravotné riziko.

Mnohé inteligentné merače posielajú údaje prevádzkovateľovi elektrickej siete prostredníctvom bezdrôtovej rádiovej siete. Ak sa inteligentný merač nachádza v blízkosti spálne, vedie to k zvýšenému mikrovlnnému žiareniu, ktoré môže výrazne zhoršiť spánok. Podobne sa prenos údajov prevádzkovateľovi rozvodnej siete uskutočňuje prostredníctvom elektrického vedenia formou impulzov s nízkou frekvenciou. To zasa vytvára biologicky nebezpečné pole vo vnútri bytu alebo domu, tzv. špinavú elektrinu – už bolo dokázaných mnoho zdravotných problémov vrátane rakoviny a neurodegeneratívnych ochorení.

Významné inštitúcie preto už pred rokmi varovali spotrebiteľov v nemecky hovoriacich krajinách pred inteligentnými meračmi. “Dostupné možnosti prenosu, ako napríklad rádiový prenos alebo prenos prostredníctvom samotnej elektrickej siete (Powerline Communication, skrátene PLC), vedú k škodlivému elektrosmogu. V prípade powerline komunikácie je tu aj skutočnosť, že existujúce elektrické vedenia a k nim pripojené zariadenia v súčasnosti čoraz viac vyžarujú elektrosmog (elektrické polia v kilohertzovom pásme),” uviedol Rakúsky lekársky zväz v roku 2012. Dnes už v nemecky hovoriacich krajinách nepočujeme nikoho varovať. Nazýva sa to “Gleichschaltung” (výraz z čias NS-diktatúry v Nemecku, keď tlač podliehala prísnej kontrole režimu; pozn. prekladateľa).

Našťastie existujú ľudia, ktorí sa nenechajú skorumpovať, spájajú svoje sily, vzdelávajú sa a bojujú. Občianske iniciatívy ako Stop Smart Meter, Kolín bez 5G alebo Ochrana pred žiarením sú veľmi populárne, vzdelávajú ľudí a bojujú za svet, v ktorom sa oplatí žiť.

Náklady na elektrickú energiu sa inštaláciou zvyšujú

Pri pohľade na krajiny, ktoré už viac ako 10 rokov používajú inteligentné merače, možno rýchlo zistiť, že po inštalácii inteligentného merača sa výrazne zvýšia aj účty za elektrinu. Začiatkom roka 2017 Holandsko zverejnilo štúdiu a poučilo spotrebiteľov, že mnohé, údajne inteligentné elektromery poskytujú falošné hodnoty – väčšinou v neprospech zákazníkov.

Dnes, v roku 2023, už máme novú generáciu inteligentných meračov. Z hľadiska nesprávnych výsledkov sa nič nezmenilo – pribudli len systémy stanovovania cien, ktoré sú založené na čase spotreby. Vďaka celkovému monitorovaniu, ktoré inteligentné merače poskytujú, je teraz samozrejme možné upraviť cenu elektriny aj individuálne. Keď ľudia prídu domov z práce, platia vyššiu cenu elektriny, ako keď sú vonku alebo spia. Práve táto plánovaná optimalizácia zisku pre energetické spoločnosti bude naďalej viesť k zdražovaniu účtov za elektrinu pre domácnosti.

Ešte väčší zisk sľubuje množstvo údajov generovaných prepojením všetkých zariadení v inteligentnej domácnosti. V budúcnosti bude dodávateľ energií vedieť, čo je v chladničke, čo je po dobe spotreby alebo čo sa konzumuje obzvlášť často a rado. Robotický vysávač bude poskytovať informácie o interiéri a o tom, čo sa kde dá nájsť. Alexa informuje nielen spoločnosť Amazon, ale aj dodávateľa energie. Ak je v okolí viacero smartfónov, navzájom sa spoja, známe profily sa priradia k novým a okrem NSA dostane tieto údaje aj dodávateľ energie. V budúcnosti budú všetky údaje určite výnosnejšie ako elektrina.

Totálna kontrola

Inteligentný merač nie je o inteligentnej spotrebe elektriny, udržateľnosti atď.

Ide o dôverčivého spotrebiteľa, ktorý sa nikdy nenaučil alebo nechcel naučiť, že zdravá nedôvera voči vláde, priemyslu a financiám je na mieste, najmä v Nemecku (bez poznámky prekladateľa 🙂 ), a tak sa mnohí z nich stali dobrovoľnými bábkami vládnucich skupín.

Každých 15 minút zariadenie ukladá údaje o spotrebe elektrickej energie; energetické spoločnosti vedia, či je niekto doma, kedy spí, raňajkuje, koľko ľudí je v byte alebo dome, kedy je na dovolenke, ktorý televízny program sa pozerá – to sa dá zistiť z digitálneho podpisu, ktorý televízor vysiela -, ktoré internetové stránky sa zobrazujú a mnoho iného.

Navyše, prístup k všetkým týmto údajom nemajú len energetické spoločnosti. Keďže spotrebitelia sa nevedia alebo nechcú zaoberať technológiou, ktorá monitoruje, kontroluje a riadi ich životy, je pre každého inteligentného zločinca jednoduché preniknúť do elektrickej siete a špehovať domácnosti. Predchádzajúce analógové alebo mechanické elektromery nič z toho neumožňujú.

Elektrina na prídel vďaka inteligentným meračom

Nejde však len o dohľad, ale aj o socialistické usmerňovanie nedostatku a svojvoľné prideľovanie, ako uvádza Daniel Matissek na stránke auf1.info: Keďže zásobovanie Nemecka elektrickou energiou sa nedá zabezpečiť pomocou veternej a solárnej energie, ale nemecká politika sa napriek všetkým faktom drží tejto utópie, nedostatok elektrickej energie je vopred naprogramovaný. Vláda tak nemá inú možnosť, ako regulovať spotrebu a prispôsobovať ju neustále kolísajúcim dodávkam. Len s takýmto plánovaným paternalizmom a špehovaním sa dá uskutočniť energetická revolúcia.

Práve to je cieľom zelenej eko-diktatúry v mene klímy: úplná sociálna kontrola a kontrola konzumu.

Inteligentné merače musia byť teraz nainštalované na celom území krajiny najneskôr do konca roka 2032. Podľa Habeckovho ministerstva hospodárstva by mali mať domácnosti, podniky, školy a bazény monitorovaciu technológiu už do roku 2030 a potom 95 percent všetkých spotrebiteľov do roku 2033. Domácnosti to má stáť maximálne 20 eur, ak budú mať regulovateľné spotrebné zariadenia, ako sú napríklad tepelné čerpadlá na zemný plyn, inak to má byť až 50 eur. Digitálne združenie Bitkom sa už teraz teší, že spotreba elektrickej energie bude potom rovnako ľahko čitateľná ako spotreba paliva auta alebo úroveň nabitia mobilného telefónu.

Na propagačné účely bol predložený aj prieskum, v ktorom sa 61 % občanov vyslovilo za používanie digitálnych sieťových elektromerov. Od roku 2025 musia byť dynamické tarify za elektrinu ponúkané všetkým spotrebiteľom.

Plošné výpadky elektriny

Inteligentné merače už neraz viedli k výpadkom elektrickej energie, ktoré môžu mať katastrofálne následky. Dokonca aj tí, ktorí nemajú vedomosti o samotnej technológii, by mali vedieť, že inteligentný merač nie je nič iné ako počítač s možnosťou diaľkového vypnutia… a preto sa do neho dá nabúrať zvonku. Zaujímavým čítaním na túto tému je kniha “Blackout – zajtra bude neskoro” od Marca Elsberga. Opisuje v nej, ako zločinci manipulujú s inteligentnými meračmi a elektrina potom zlyháva – so všetkými dôsledkami. Elsberg, ktorý knihu napísal ešte v roku 2012, v jednom rozhovore hovorí:

“Počas mojich rešerší som bol zarazený skutočnosťou, že v celej Európe sa inštalujú technické systémy, ktoré nemajú potrebné bezpečnostné normy – a že si to priemysel uvedomuje.”

A práve inštalácia technických zariadení, ako je inteligentný merač, umožňuje kybernetické útoky. To, že je možné takto paralyzovať počítačové siete, sa ukázalo 23. decembra 2015 na Ukrajine. Hackeri prenikli do riadiacej technológie elektrickej siete a na niekoľko hodín vypli elektrinu na juhozápade krajiny; 200 000 ľudí zostalo v tme. Ak nejde elektrina, často nejde ani voda, kúrenie a po niekoľkých hodinách už nie je možná ani komunikácia prostredníctvom telefónu alebo e-mailu.

Elsberg:

“Napriek môjmu záujmu o túto tému som si neuvedomoval dosah prepojení a vzájomných závislostí. Naša moderná spoločnosť je úplne závislá od všetkých týchto systémov, ktoré sú už dávno úplne automatizované v pozadí a bez problémov fungujú. Ak fungovať prestanú, v okamihu sa ponoríme späť do stredoveku.

Nejde tu len o zavádzanie inteligentných meračov a iných technológií, ktoré môžu byť obrovským problémom po technickej stránke, ktoré vždy a každému spôsobujú škody na zdraví a sú nástrojom totálneho dohľadu štátu, ale aj o to, že každý človek si musí uvedomiť dôsledky toho, že sa jeho život stále viac elektrifikuje a že sa stáva stále viac závislým od elektrickej energie.

Ja sama pôvodne pochádzam z oblasti informačných technológií a viem, že hacknúť sa dá všetko. A jednoducho nechápem, prečo je niečo tak dôležité ako elektrická sieť umiestnené na internete.

Každý, kto sa nad tým aspoň na chvíľu zamyslí, dospeje k záveru, že politikov, ktorí chcú prepojiť elektrickú sieť s internetom, treba poslať domov. Choďte domov, Habeck, a vezmite so sebou všetkých, ktorí odkývli váš návrh zákona.

Jediné, čo môže môj dodávateľ elektriny robiť, je merať moju spotrebu elektriny a účtovať mi ju. Nemá právo umiestniť vysielač mobilného signálu na mojom súkromnom pozemku – pretože to je koniec koncov inteligentný merač. Tento digitálny merač ožaruje môj dom mikrovlnami, zhromažďuje moje osobné údaje a posiela ich energetickej spoločnosti, ktorá z nich profituje. To všetko je jednoznačne v rozpore so zmluvou, ktorú som so spoločnosťou podpísal. Každému môžem len odporučiť, aby na to upozornil energetickú spoločnosť pri oznámení inštalácie digitálneho merača alebo pri žiadosti o prechod späť na analógový merač. Často stačí na to upozorniť a sťažnosť nie je potrebná.

Dokumentárny film “Vezmite si späť svoju moc” dáva podnety, čo robiť, aby sme unikli tomuto druhu technokracie.

Bez ohľadu na to, kde žijeme, musíme týmto inteligentným elektromerom zabrániť. To znamená byť aktívny. Odmietnime inteligentný elektromer u prevádzkovateľa siete. Na stránke stop-smartmeter.at nájdete vzorové listy na odmietnutie. Informujme všetkých o nebezpečenstvách inteligentných meračov a predovšetkým hovorme s miestnymi politikmi a zúčastňujme sa na verejných zasadnutiach zastupiteľstiev. Moja osobná skúsenosť v tejto oblasti: Žiadny poslanec nedokázal poskytnúť ani len nejasné informácie, nehovoriac o zodpovedaní otázok.


Doplnenie prekladateľa k stavu IMS na Slovensku:

Z otázok a odpovedí Západoslovenskej distribučnej spoločnosti

Môžem odmietnuť inštaláciu inteligentného meracieho systému?
Nie, v zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike, sú v  § 3 presne špecifikované kategórie odberateľov elektriny, ktorým prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém, a v zmysle § 8 bod (1) koncový odberateľ elektriny, ktorého odberné miesto splnilo kritériá podľa § 3, umožní prevádzkovateľovi distribučnej sústavy montáž a prevádzku inteligentného meracieho systému vo svojom odbernom mieste.

Zdroj: https://www.zsdis.sk/


Z rozhovoru s Slavomírom Sabolom, vedúcmi úseku Merania elektriny vo Východoslovenskej distribučnej.

Hovoríme o desiatkach miliónov dát a záznamov, ktoré do VSD prichádzajú. Ak by ležali ladom, znamenali by len náklad, pretože by zaberali priestor v dátových centrách. My však chceme s nimi ďalej pracovať, čo nás núti učiť sa nové zručnosti. Napríklad musíme vedieť pracovať s nástrojmi vhodnými na spracovávanie veľkých dát, s nástrojmi umelej inteligencie a podobne.

Zdroj: https://www.energie-portal.sk/dokument/slavomir-sabol-z-vsd-smart-elektromery-a-dynamicke-obchodne-sadzby-zmenia-spravanie-odberatelov-107178.aspx


Zo stránky firmy Telekom na Slovensku:

Smart Metering by sme mohli definovať ako inteligentný merací systém, ktorý umožňuje zber, spracovanie a prenos nameraných údajov o výrobe a spotrebe elektriny, tepla, celkovo teplej a studenej vody, plynu a elektriny.

Pristupovať k nameraným údajom o spotrebách je potom možné cez online rozhranie pomocou akéhokoľvek PC, tabletu alebo mobilného telefónu. Prvé smart merače sa na svete objavili začiatkom 80. rokov v USA, ktoré v tej dobe slúžili na signalizáciu požiarov. Tieto meracie systémy dali základ tým, ktoré poznáme dnes.

Na Slovenku označujeme Smart Metering slovenským ekvivalentom Inteligentné meracie systémy (IMS). Vďaka európskej legislatíve sa aj na našom území stali tieto meracie systémy povinné. Energetický zákon (č. 251/2012 Z. z.) stanovil Ministerstvu hospodárstva v spolupráci s ÚRSO povinnosť zaoberať sa IMS vo svojom § 42. Na základe tohto paragrafu MH SR vydalo Vyhlášku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. Tá definuje postup, ako sa majú IMS do roku 2020 zaviesť pre najmenej 80 % odberných miest koncových odberateľov.

Zdroj: https://www.telekom.sk/biznis/blog/smart-metering-merajte-spotrebu-energii-efektivnejsie


Článok vyšiel pôvodne v nemčine na platforme manova.news pod názvom “Verordnete Mikrowellenbestrahlung”.

Preklad: Milo s pomocou DeepL.

Zverejnené s priateľským povolením autorky.