Články autora

  • Indoktrinovaný mozog
    22 minút

    Indoktrinovaný mozog

    Trvalé prijatie tohto hlboko antikultúrneho vývoja si vyžaduje kolaps mentálneho alebo psychologického imunitného systému celej ľudskej rasy. Cieľom je „Veľký mentálny reset“, ktorý ľudstvu zmení duševný stav tak, aby bolo pripravené prijať nový totalitný operačný systém, hoci je v skutočnosti nezlučiteľný s ľudskou prirodzenosťou.