22 minút

Indoktrinovaný mozog

Kniha Michaela Nehlsa, lekára a habilitovaného molekulárneho genetika „Das indoktrinierte Gehirn“ – “Indoktrinovaný mozog” popisuje doposiaľ neznámy neurobiologický mechanizmus indoktrinácie, ktorý hlboko mení ľudskú osobnosť. 

Ako ukazuje obrovské bremeno dôkazov, vojny proti dlhodobým pandémiám – podľa WEF Risk Report 2023 bola Corona len začiatkom –, proti neporaziteľnej klimatickej zmene alebo o národné hranice sú len odrazom jedinej utajenej vojny proti ľudskému mozgu. 

Skutočným dejiskom vojny je naša autobiografická pamäť a tým aj mentálny imunitný systém našej spoločnosti. Dramatické zhoršenie duševného zdravia vo všetkých vekových skupinách preto nie je vedľajším poškodením v dôsledku neúspešnej protikoronovej politiky, ale logický dôsledok neuropatologického indoktrinačného procesu, ktorý je rovnako zákerný ako geniálny.
Cieľom je „Veľký mentálny reset“, ktorý ľudstvu zmení duševný stav tak, aby bolo pripravené prijať nový totalitný operačný systém, hoci je v skutočnosti nezlučiteľný s ľudskou prirodzenosťou.

„Vitajte v roku 2030: Nič nevlastním, nemám súkromie a život nikdy nebol lepší,“ predpovedá dánska politička Ida Aukem (1). V článku Svetového ekonomického fóra (WEF) uverejnenom v roku 2016 idealizovala spoločnosť, ktorá by mohla vzísť z Veľkého resetu propagovaného WEF.

S týmto „resetom“ sa však plánuje oveľa viac ako neškodné obnovenie pomyselného pôvodného stavu ekonomiky. Skôr má byť celému ľudstvu vnútený nový, totalitný „operačný systém“ – v ktorom má byť bezhotovostná a nemajetková spoločnosť monitorovaná umelou inteligenciou (AI) a kontrolovaná pomocou systémov „sociálneho bodovania“ (social scoruing).

Aby väčšina ľudí prijala a dokonca uvítala takýto „krásny nový svet“, ktorý sa vyznačuje úplnou kontrolou, dohľadom a úplnou závislosťou od záujmov technokratických svetových kontrolórov (ako to robí Ida Auken) je nevyhnutný „veľký mentálny reset“, vymývanie mozgov v globálnych proporciách. Ako ukazuje „Indoktrinovaný mozog“, hladká inštalácia a údržba takéhoto operačného systému môže byť úspešná iba prostredníctvom predchádzajúcej – alebo súčasnej – redukcie obsahu individuálnej pamäte, čo v konečnom dôsledku vedie k vymazaniu individuálnej a v dôsledku toho kultúrnej identity.

Výsledkom je jasný cieľ technokratického prevzatia moci: hipokampus, centrum autobiografickej pamäte ľudského mozgu. Eliminácia individuality a schopnosť myslieť sám za seba otvára cestu k nereflektovanej konformite založenej na prevládajúcich technokratických naratívoch.

Metóda “Spiking – SARS-CoV-2”

Jedným z príbehov je, že nemáme žiadnu alternatívu k večnej pandémii a klimatickej vojne a že naše prežitie môže zabezpečiť iba Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Zodpovedajúci návrh zákona, ktorý WHO splnomocňuje práva na prístup k opatreniam národnej politiky, schválila väčšina nemeckého Bundestagu 12. mája 2023 (2). Pre mnohých ľudí nespochybniteľný dôkaz,, že to nie je imunitný systém, ktorý nás chráni pred známymi i novými patogénmi, ale len ďalšie a ďalšie očkovania – či dokonca zásahy génovej terapie.

V súlade s tým sa napríklad v ÄrzteZeitung zo 6. mája 2023 nedočítate nič o zjavnom zlyhaní mRNA vakcín alebo o ich vedľajších účinkoch. Namiesto toho je tu viac než pochybné skoršie vyhlásenie Anthonyho Fauciho citované pod názvom „Nové techniky na rýchlejšie dosiahnutie účinných vakcín“, ktoré si možno prečítať v článku v New England Journal of Medicine z 1. decembra 2022 (3). V ňom ako šéf Národného inštitútu pre alergie a infekčné choroby (NIAID) tvrdil:

„Bezprecedentná rýchlosť, akou boli vyvinuté, testované a distribuované bezpečné a vysoko účinné vakcíny proti COVID, zachránila milióny životov.“ (4)

Nespomína sa článok, ktorého hlavným spoluautorom bol Fauci a ktorý bol publikovaný 11. januára 2023 s názvom „Prehodnotenie vakcín novej generácie proti koronavírusom, chrípkovým vírusom a iným respiračným vírusom“. Pretože on a jeho tím zistili presný opak:

„(…) nie je prekvapujúce, že proti žiadnemu z respiračných vírusov, ktoré sa šíria najmä cez sliznice, sa nikdy nepodarilo účinne bojovať pomocou vakcín. Toto pozorovanie vyvoláva otázku zásadného významu: ak prirodzené respiračné vírusové infekcie cez sliznice neposkytujú plnú a dlhodobú ochrannú imunitu proti reinfekcii, ako môžeme očakávať, že vakcíny, najmä systémovo podávané nereplikujúce sa vakcíny, to urobia? (5).

Tento lekársky časopis tiež ignoruje skutočnosť, že jednoduchá náprava nedostatku vitamínu D by znížila riziko smrteľných korónových infekcií takmer na nulu alebo by takmer nikto nemusel zomrieť na COVID-19, ako zistila metaštúdia v zdrojoch medzi mnohými ďalšími ( 6 ).

Toto bolo známe už pred injekčným programom geneticky modifikovaného genetického materiálu, ktorý kóduje mozgu toxický proteín SARS-CoV-2 – ďalej označovaný ako „spiking“. Vážne by to však narušilo naratív, že nás môže zachrániť iba táto nová technológia (pozri moju knihu Herdengesundheit, (7)). Namiesto toho ÄrzteZeitung hovorí o úspechu „nových techník“ – alebo lepšie: o širokej akceptancii tejto génovej terapie napriek masívnym vedľajším účinkom a preukázateľne nulovej ochrane pred infekciou.

Ignorovaním týchto faktov je teraz paleta ďalších génových vakcín výrazne rozšírená:

“Napríklad, Moderna vyvíja (mRNA) vakcíny proti HIV, Zika a vírusu Epstein-Barrovej (EBV) a už predložila sľubné údaje fázy III pre RSV vakcínu.” Okrem toho BioNTech už prevádza „výskum (mRNA) vakcín proti tuberkulóze, malárii, HIV, zoster a chrípke“.

Metóda “Ľudstvom spôsobené klimatické zmeny”

Ďalej máme veriť, že vojnu proti – podľa ústredného technokratického príbehu – čisto ľudsky spôsobenej klimatickej zmene možno vyhrať len vtedy, ak sa v budúcnosti zriekneme súkromného vlastníctva, hotovosti a súkromia, pričom umožníme primerané monitorovanie a sociálne bodové hodnotenie.

Nemecké spolkové ministerstvo školstva a výskumu (BMBF) o tom v auguste 2020 zverejnilo štúdiu s názvom „Budúce hodnoty ľudí v našej krajine“ (8).

Očakáva sa v ňom zavedenie klimatického sociálneho bodového systému založeného na čínskom modeli, a to k roku Veľkého resetu predpovedaným WEF na rok 2030. Tento monitorovací a hodnotiaci systém však nie je len nástrojom mobilizácie spoločnosti ako celku proti údajne kontrolovateľným klimatickým zmenám. Slúži skôr ako katalyzátor akceptovania všeobecného systému sociálneho bodovania, ktorý sa v konečnom dôsledku usiluje byť nezávislý od témy klímy a ktorého cieľom je umožniť dokonalý technokratický dohľad nad spoločnosťou ako celkom. Je konečným riešením otázký ovládania a nástrojom na doplnenie indoktrinácie.

V tomto duchu je koncipovaná aj „Charta inteligentného mesta“, ktorú nemecké Spolkové ministerstvo vnútra a vlasti (BMI) predstavilo ešte v roku 2017 ako koncepčný návrh nášho sveta z osudného roku 2030 (Slovensko má samozrejme “vlastnú” iniciatívu SmartCity vytvorenú Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ; pozn. prekladateľa). Ide o to, ako „navrhnúť digitálnu transformáciu v obciach udržateľným spôsobom“ a začína slovami:

„Aby bola digitalizácia v obciach udržateľná, rozhodujúca bude akceptácia používateľmi a najmä ľuďmi“ (9).

Používatelia digitalizácie a ľudia sú tu evidentne diferencovaní. V takomto smart city svete by už nemali byť žiadne voľby, žiaden majetok a žiadne súkromie, všetko je digitálne monitorované a regulované AI podľa technokratických špecifikácií.

Psychologický imunitný systém

Trvalé prijatie tohto hlboko antikultúrneho vývoja si vyžaduje kolaps mentálneho alebo psychologického imunitného systému celej ľudskej rasy. Úlohu tohto duševného ochranného štítu vysvetlil nemecký profesor všeobecnej psychológie na dôchodku Rainer Mausfeld v rozhovore pre Overton Magazine :

„Názory a postoje sa nedajú tak ľahko manipulovať spôsobom, ktorý je v rozpore so skutočnosťou alebo rozumom, pretože normálne máme prirodzený psychologický imunitný systém proti manipulácii. Takže si všimneme, že sme manipulovaní a odvrátime sa od otráveného média komunikácie. Ak je však náš prirodzený imunitný systém ohrozený voči manipulácii alebo je narušené jeho fungovanie, sme voči manipulácii bezbranní“ (10).

Náš fyzický imunitný systém môže efektívnejšie reagovať na nové vírusové hrozby o to lepšie, čím viac odlišných a funkčných imunitných buniek obsahuje. Veľmi podobná situácia je aj v sociálnom kontexte, v ktorom sa inovatívne riešenia existenčnej hrozby akou je hroziaca nesloboda nájdu tým skôr, čím viac duševne zdravých jedincov s jedinečnou individualitou spoločnosť má.

Platí nasledovné: Čím komplexnejšie a rozdielnejšie sú naše osobné skúsenosti – teda miera individuality- , tým jedinečnejšia je naša predvídavosť a tvorivá sila.

Schopnosť spoločnosti inovovať a jej odolnosť sa teda vypočítava z počtu jej jedinečných, premýšľavých jedincov vynásobených ich príslušnou mierou individuality, t. j. ich jedinečným bohatstvom skúseností a tvorivým potenciálom. Dynamicky potencujúce efekty vyplývajúce zo zložitých medziľudských interakcií pritom nie sú brané do úvahy.

Každý, kto chce vládnuť ľudstvu, má dve základné možnosti, ako prekonať alebo natrvalo oslabiť jeho duševný imunitný systém: Môže znížiť počet jeho členov alebo mieru svojej individuality. Pseudovojenské opatrenia inscenácie Corona dosiahli oboje, ako ukazuje “Indoctrinated Brain” množstvom štúdií. Došlo k nadmernej úmrtnosti, ktorú nebolo možné vysvetliť infekciami, a k masívnej, bezprecedentnej strate mentálnej a psychickej výkonnosti spoločnosti v dôsledku útoku na centrum autobiografickej pamäte, ktorý bol rovnako perfídny, ako aj technicky dômyselný.

Imunitný systém ľudstva, ktorý ho mohol ochrániť pred hlbokou manipuláciou k zmene osobnosti, takto utrpel masívny úder. Môžeme sa z neho zotaviť a chrániť sa pred ďalším útokom len vtedy, ak pochopíme, odkiaľ útok prišiel a kde presne nás zasiahol.

Hipokampus

Naše centrum autobiografickej pamäte, nazývané hipokampus, je v hľadáčiku tohto útoku. Na rozdiel od krátkodobej pamäte, ktorá pozostáva z mozgových vĺn, ktoré sú náchylné na poruchy, iba hipokampálna dlhodobá pamäť je schopná okamžite a natrvalo uchovávať nové myšlienky a skúsenosti.

Hipokampus si ukladá, kedy a kde sme niečo zažili alebo si mysleli a ako sme sa pri tom cítili. Len pomocou tejto autobiografickej pamäte môžeme rozvíjať samostatnú individualitu. Robíme to tak, že porovnávame nové skúsenosti s predchádzajúcimi a učíme sa reflektovať, robiť plány a realizovať ich. Funkčný hipokampus je preto základom rozvoja ľudskej individuality a tvorivosti a predpokladom samostatného a perspektívneho myslenia. Inými slovami, bez hipokampu nemáme minulosť ani predstavu budúcnosti (11).

Hipokampálne priestorové a temporálne neuróny sú zodpovedné za zapamätanie si miesta a času nového obsahu pamäte. Zostávajú v hipokampe po celý život a sú zodpovedné za to, že si vieme v prípade potreby zrekonštruovať spomienky a vždy vieme, kedy a kde sme čo zažili alebo si niečo dôležité mysleli. Dôležitosť spomienky signalizuje emócia spojená so zážitkom alebo myšlienkou. Nazývam ich indexové neuróny, pretože katalogizujú naše spomienky a bez nich by sme si nedokázali vybaviť predchádzajúce spomienky a myšlienky.

Uloženie každej novej myšlienky vyžaduje nové alebo nepoužívané indexové neuróny. Ak nie sú k dispozícii žiadne nové, pociťujeme psychické vyčerpanie, takzvané vyčerpanie ega (Ego-Depletion). V tomto stave sebavyčerpania sa vyhýbame triediacemu mysleniu, pretože nám jednoducho chýba mentálna skladovacia kapacita.

Mechanizmus, ktorý je v porovnaní so zvyškom mozgu nezvyčajný, takzvaná hipokampálna neurogenéza dospelých, zabezpečuje produkciou nových nervových buniek (neurogenéza) v hipokampe dospelých vytváranie nových priestorových a časových neurónov (indexových neurónov) každú noc počas fázy hlbokého spánku a takto môže umožniť človeku do vysokého veku každé ráno schopnosť prijímať nové informácie a skúsenosti.

„Môže“ preto, lebo tento neurobiologický proces ponúka ideálny cieľ pre osobnosť meniacu indoktrináciu, pretože má zásadný význam pre ľudskú individualitu a kreativitu, ako aj pre udržanie rôznych iných funkcií autobiografickej pamäte, ako je psychická odolnosť, prirodzená zvedavosť, schopnosť kritického myslenia a sebaúcty. Útok na tento proces je sprevádzaný dramatickými dôsledkami pre jednotlivca a spoločnosť ako celok, ako ilustruje nasledujúci obrázok.

Už v roku 2019, t. j. krátko pred začiatkom predstavenia Corona, bola hipokampálna neurogenéza dospelých na historickom minime, čo bolo spôsobené čoraz viac cudzím životným štýlom našej modernej spoločnosti, ako podrobne vysvetľujem vo svojej knihe „Vyčerpaný mozog“ (12). Chronická vyčerpanosť, depresia a Alzheimerova choroba boli už vtedy na historických maximách; nie je prekvapujúce, keď vieme, že predstavujú neuropatologický dôsledok tohto kultúrneho nesprávneho vývoja (pozri tiež: „Jednotná teória Alzheimerovej choroby“, (13)).

Dá sa predpokladať, že technokratickí protagonisti si zvolili koniec roka 2019 ako začiatok svojho útoku na autobiografickú pamäť, pretože miera individualizácie bola extrémne nízka v dôsledku predchádzajúceho poškodenia hipokampu a oslabenie mentálneho imunitného systému spoločnosti už bolo veľmi pokročilé.

To by tiež vysvetľovalo, prečo veľmi veľká časť populácie bez rozmýšľania a bez odporu prijala nezmyselné a škodlivé opatrenia a génovo-terapeutický zásah experimentálnou látkou napriek všetkým zjavným nebezpečenstvám.

Psychická odolnosť veľkej časti ľudí bola jednoducho príliš slabá. Ako ukazuje kniha „Indoktrinovaný mozog “, tento odpor sa podarilo ešte viac znížiť. Mentálny imunitný systém, na individuálnej aj spoločenskej úrovni, stratil v dôsledku všetkých koronových opatrení svoju funkciu a utrpel trvalé poškodenie: Stratu prirodzenej zvedavosti spojená s oslabenou psychickou odolnosťou, zníženou sebaúctou a rastúcou neschopnosťou kriticky myslieť. Ako klinický dôsledok tohto fatálneho vývoja sa miera depresií strojnásobila, počnúc historickým maximom v roku 2019, v prvom roku Corony (14).

Spiking, ktorý nemecká agentúra na kontrolu chorôb, Inštitút Roberta Kocha, propaguje ako rutinné každoročné očkovanie, perfídne blokuje produkciu nových indexových neurónov. Tento „vedľajší účinok“ bol známy od začiatku, a preto ho nemožno považovať za náhodné prehliadnutie; Naopak, naznačuje zámerný prístup: pre spike proteín patogénu SARS-CoV-1, ktorý bol použitý na odôvodnenie vyhlásenia pandémie v roku 2002, sa už v roku 2007 ukázalo, že útočí na autobiografickú pamäť tým, že uvoľňuje množstvo neurozápalových mediátorových substancií, z ktorých všetky blokujú neurogenézu a tým dokonca podporujú zmenšovanie hipokampu (15).

Tento mozgovo toxický účinok bol ďalej posilnený cielenými molekulárnymi zmenami v SARS-CoV-2. Napríklad do jeho spike proteínu bolo zabudované rozhranie pre endogénny enzým (molekulárne nožnice) furín, ktorý je pre koronavírusy úplne neprirodzený, ktorého presný genetický kód si už Moderna patentovala v roku 2016 (16). V dôsledku teraz možného rezu furínom sa SARS-CoV-2 predaktivuje a jeho infekčnosť sa zvyšuje (17). Ešte závažnejšie však je, že podjednotka S1 spike proteínu uvoľnená po rezaní je mozgom penetrovateľná, teda môže prejsť hematoencefalickou bariérou a priamo poškodzuje autobiografickú pamäť, ktorá je kľúčovým príznakom dlhotrvajúcej choroby COVID (Long Covid) resp. post-COVID Vac syndróm, ktorý by sa mal súhrnne označovať ako Post-Spike syndróm.

Zrejmý predpoklad, že poškodenie mozgu je úmyselné, podporuje aj skutočnosť, že na zvýšenie koncentrácie sa používajú lipidové nanočastice (LNP). Obal vybraný na očkovanie proti infekcii dýchacích ciest je na prvý pohľad nezmyselný a má prejsť do mozgu – čím sa každá mozgová bunka stáva cieľom imunitného systému. Okrem toho sa použilo systémové podávanie, ktoré podľa Fauciho “najnovších” poznatkov – viď vyššie – vôbec nemôže účinkovať, aspoň nie proti infekcii dýchacích ciest. Môže ale fungovať proti mozgu.

Na pozadí tejto interpretácie účelu je možné domnelý neúspech génovej terapie dokonca považovať za úspech, pretože vzbudzoval dojem, že sú potrebné ďalšie pravidelné zásahy. To môže slúžiť ako vysvetlenie toho, že do opakovaného spikingu boli tlačení aj ľudia, ktorí neboli ohrození vôbec, teda tehotné ženy, deti a mladí ľudia. Týmto spôsobom sa (pri dlhodobom výskyte neurotoxických podjednotiek S1 v mozgu dlhšie ako jeden rok (18)) dosahuje trvalé neurologické poškodenie, najmä neurogenézy hipokampu, vo všetkých vekových skupinách a počas celého života.

Masívne poškodenie rôznych funkcií hipokampu (pozri obrázok) spôsobilo, že ľudstvo sa stalo zraniteľné voči ďalším útokom a zvýšilo riziko, že dokonca aj „operačný systém“, ktorý je zjavne nepriateľský voči slobode, bude možné nainštalovať do myslí ľudí bez odporu.

Už v júni 2020 princ Charles videl krízu COVID-19 ako „zlatú príležitosť“ na Veľký reset (19). Ako je možné vidieť na obrázku a podrobne popísané v „Indoctrinated Brain“, prepisovanie indexových neurónov je založené na mechanizme, ktorý možno vysvetliť z našej evolučnej minulosti. Núdzový program v akútnom stave mentálneho vyčerpania (Ego-Depletion), ktorý je dnes vo veľkej časti spoločnosti chronický  v dôsledku možno chronicky narušenej neurogenézy hipokampu, má za úlohu zabezpečiť zvládnutie nebezpečných situácií aj v psychicky vyčerpanom stave.

Prepísaním už použitých indexových neurónov v nebezpečných situáciách, náš mozog natrvalo obetuje prístup k niektorým skorším spomienkam, čo sa rovná ich vymazaniu, ale v konečnom dôsledku je pre prežitie životne dôležité uložiť presné okolnosti akútnej krízovej situácie v hipokampe. aby ste si ich mohli porovnať s predošlými situáciami alebo skúsenosťami. To všetko s cieľom vedieť adekvátne reagovať, podľa zásady: radšej obetovať pár spomienok ako život.

Tento mechanizmus núdzového prepisu využíva propaganda strachu na inštaláciu nového operačného systému života spoločnosti. Tento dvojfázový proces – zablokovanie produkcie indexových neurónov a následné prepísanie zostávajúcich indexových neurónov technokratickými naratívmi – v sebe skrýva konkrétne nebezpečenstvo, že v permanentnom pandemickom (20) a krízovom režime, tak ako je to opísané v Správe o riziku 2023 WEF, môže prísť k úplnému prepísaniu individualitu tvoriacich indexových neurónov technokratickými naratívmi.

To by bolo sprevádzané trvalým kolapsom duševného alebo psychického imunitného systému spoločnosti. S postupnou stratou skutočnej individuality, a tým aj základu reaktívnej tvorivosti formujúcej budúcnosť, ľudstvo stráca schopnosť účinne čeliť takémuto ohrozeniu svojej slobody.

Každý, kto sa v prítomnosti takto indoktrinovanej osoby odváži spochybniť príslušný naratív, bude mať často nepríjemný pocit, že je to vnímané ako spochybňovanie príslušnej osoby – takto sa vyššie popísaný proces stáva osobne hmatateľným.

Ľudia, ktorí majú malú alebo žiadnu autonómnu individualitu, už takmer neprispievajú k odolnosti voči hroziacim zmenám a navyše, ich správanie možno oveľa ľahšie predvídať pomocou AI a monitorovať pomocou systémov sociálneho bodovania (BMBF), ako to napr. stanovuje Charta mesta BMI. Celý vývoj ľudskej civilizácie – o ľudskej kultúre sa už nedá hovoriť – je teda určovaný niekoľkými technokratmi, ktorí sedia pri pákach moci.

Aj keď musíme akceptovať, že v dôsledku koronových opatrení sa nenávratne stratilo obrovské množstvo individuálnych skúseností a tým prakticky životného času, ešte nie je neskoro tento proces zastaviť. Musíme prijať tieto straty a začať konečne myslieť samostatne, aby to za nás nerobili iní. “Indoktrinovaný mozog” je preto povinným čítaním pre každého, kto si chce zachovať svojho kritického ducha a intelektuálnu slobodu. Pretože nielenže presne osvetľuje mechanizmy, ktoré ešte pred inscenáciou Corona väčšinou úplne nepozorovane znižovali našu duševnú výkonnosť, ale s jasným pohľadom na súvislosti poskytuje „Indoctrinated Brain“ aj pre každého prístupné protiopatrenia. Stále sa nám môže podariť zastaviť a zvrátiť tento osudový proces, aby ľudia našej a všetkých budúcich generácií mohli opäť úplne prirodzeným spôsobom rozvinúť svoj plný duševný potenciál. Čítanie tejto knihy prináša nádej do tejto osudovej kapitoly ľudských dejín. V našej dobe sa rozhoduje otázka, či si náš druh dokáže zachovať ľudskosť a tvorivú silu, alebo či ju nenávratne stratí.


Zdroje a poznámky:

(1) Auken I: Vitajte v roku 2030. Nič nevlastním, nemám súkromie a život nikdy nebol lepší. Svetové ekonomické fórum, https://web.archive.org/web/20161125135500/https://www.weforum.org/agenda/2016/11/shopping-i-can-t-really-remember-what-that- je (11.11.2016)
(2) https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw19-de-weltgesundheitsorganisation-947084 (12.05.2023)
(3) https://www.aerztezeitung.de/ ( 4) Fauci AS
: Nie je koniec, kým sa to neskončí… ale nikdy to neskončí — vznikajúce a znovu sa objavujúce infekčné choroby. N Engl J Med 2022, 387: 2009-2011, https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMp2213814
(5) Morens DM a kol.: Prehodnotenie vakcín novej generácie proti koronavírusom, chrípkovým vírusom a iným respiračným vírusom. Cell Host Microbe 2023, 31:146-157; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9832587/
(6) Borsche L a kol.: Riziko úmrtnosti na COVID-19 nepriamo koreluje so stavom vitamínu D3 a teoreticky by mohla byť miera úmrtnosti blízka nule Dosiahnuté pri 50 ng/ml 25(OH)D3: Výsledky systematického prehľadu a metaanalýzy. Živiny 2021, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8541492/
(7) Nehls M: Zdravie stáda: Cesta von z koronakrízy a prirodzená alternatíva ku globálnemu očkovaciemu programu. Mentálne podniky 2022
(8)https://www.vorausschau.de/SharedDocs/Downloads/vorausschau/de/BMBF_Foresight_Wertestudie_Kurzfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (august 2020, posledný prístup 21. mája, p. 20349),
https ://3423 www. smart-city-dialog.de/wp-content/uploads/2020/03/Langfassung-Smart-City-Charta-2017.pdf (posledný prístup 25. januára 2023)
(10) https://overton-magazin .de/
(11) Crivelli-Decker J a kol.: Reprezentácie orientované na cieľ v ľudskom hipokampe počas plánovania a . Nat Commun 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10206082/
(12) Nehls M: Vyčerpaný mozog: Pôvod našej mentálnej energie – a prečo ubúda. Obnovte vôľu, kreativitu a sústredenie. Heyne 2022
(13) Nehls M: Jednotná teória Alzheimerovej choroby (UTAD): dôsledky pre prevenciu a liečebnú terapiu. J Mol Psychiatry 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4947325/
(14) Ettman CK a kol.: Prevalencia symptómov depresie u dospelých v USA pred a počas pandémie COVID-19. JAMA Netw Open 2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7489837/
(15) Wang W a kol.: Zvýšená regulácia IL-6 a TNF-alfa vyvolaná nárastom koronavírusu SARS proteín v myších makrofágoch cestou NF-kappaB. Virus Res 2007, 128:1-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7114322/; Marsland AL a kol.: Interleukín-6 kovaria inverzne s objemom sivej hmoty v hipokampe u dospelých v strednom veku. Biol Psychiatry 2008, 64:484-490, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2562462/
(16) https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-spike-protein-sequence -match-moderna-patent/ (2022-07-03, posledný prístup 2023-03-02) (
17) https://global.chinadaily.com.cn/a/202203/21/WS6237da55a310fd2b29e52282-02029e52282-03 -31, posledný prístup 2022-03-31). 2. marca 2023)
(18) Rong Z a kol.: Akumulácia Spike Protein Accumulation in the Skull-Meninges-Brain Axis: Potential Implications for Long-Term Neurological Komplikácie po COVID-19. bioRxiv 2023, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.04.04.535604v1
(19) https://www.cnbc.com/2020/06/03/prince-charles-covid-19-a-golden-opportunity-to-reboot-the-economy.html (06/03/2020, posledný prístupné dňa 06/03/2020). 27. apríla 2023)
(20) https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf , strana 35


Knihu v nemčine si môžete objednať tu: „ Indoktrinovaný mozog: Ako úspešne odraziť globálny útok na našu duševnú slobodu “

Zdroj: https://www.manova.news/artikel/das-indoktrinierte-gehirn