11 minút

Anatómia filantropata: Sny o democíde a diktátorstve

“Tyranstvo je vecou zvyku. Je obdarené schopnosťou vyvíjať sa až kým sa stane chorobou. Trvám na tom, že aj ten najlepší človek môže zvykom zhrubnúť a otupieť až na úroveň zvieraťa.
Krv a moc sú opojné, pomáhajú rozvíjať bezcitnosť a zhýralosť; pre rozum a cit sa stávajú prístupnými a príjemnými len abnormality. Človek a občan sa v tyranovi navždy strácajú a návrat k ľudskej dôstojnosti, k pokániu, k znovuzrodeniu sa pre neho stáva takmer nemožným. Navyše, už len príklad, možnosť takejto svojvôle má nákazlivý účinok na celú spoločnosť; táto moc zvádza. Spoločnosť, ktorá sa na takéto javy pozerá chladne, je už sama nakazená vo svojich základoch.”

Fjodor Michajlovič Dostojevskij, “Poznámky z mŕtveho domu”

Prevažne mierová depopulácia

Možno si myslíte, že myšlienka, že filantropi sa pokúšajú zlikvidovať veľkú časť obyvateľstva, je absurdná a každý, kto to tvrdí, je konšpiračný teoretik šíriaci dezinformácie.

Kto je to filantrop? Filantrop je socio-psychopat, ktorý sa vydáva za filantropa. Tu je jeho pomerne presné zobrazenie:

Poznámka prekladateľa: video dolu nie je nevyhnutné vidieť. Je to jedno z najbrutálnejšie na psychiku pôsobiacich videí, aké som kedy videl. Možno je ale potrebné pre naladenie sa do témy. Autorka textu ho pridala, pridávam ho tiež. Varoval som vás.

Click here to display content from YouTube.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Bill Gates je učebnicovým príkladom. Ak ste výnimočne, absolútne, monumentálne oblbnutí, môžete si myslieť, že toto planetárne ohrozenie je majákom humanizmu. Ale to je len preto, že zaplatil médiám 319 miliónov dolárov, aby vám to hovorili, pokým jeho filantropická nadácia dosiahla rentabilitu dvadsať ku jednej z investície 10 miliárd dolárov (00:34) do priemyselného komplexu vakcín:

Click here to display content from YouTube.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Africké ženy zrazu zisťujú, že boli sterilizované prostredníctvom vakcín proti tetanu, ktoré sú súčasťou programu neplodnosti, a deti z indických kmeňov zomreli alebo utrpeli dlhodobé poškodenia v dôsledku kontroverznej vakcíny proti HPV Gardasil od spoločnosti Merck – a to všetko vďaka dobročinnosti Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov a jej dcérskych mimovládnych organizácií.

A to som sa ešte nedostala k jeho väzbám na eugenické hnutie, priateľstvu s Jeffreym Ktorý-Sa-Nezabil Epsteinom, ani k jeho notoricky známej prednáške na TED, v ktorej uviedol “nové vakcíny” ako súčasť svojich snáh o zníženie populácie.

Myslím, že je toho dosť na to, aby ste si tento chutný klip pozreli aj viackrát.


Ďalším štandardným filantropom je George Soros, zberateľ prokurátorov obnovujúci justičný systém, ktorý vyzerá, akoby ho udržiavali pri živote sto rokov po uplynutí doby použiteľnosti tým, že sŕka krv domorodých batoliat z kopýt satyrov.

Samozrejme, máte tu aj dedičné rody, ako sú Ludlow-masakrujúci Rockefellerovci, dôchodcov podvádzajúci Rothschildovci, pokryteckí odborové zväzy potláčajúci Carnegieovci (ktorí sa spojili s Johnom D. Rockefellerom, aby rozbehli petrochemicko-farmaceuticko-medicínsky komplex) a Hitlerovi hajlujúca a Epsteinovi oddaná britská kráľovská rodina, ktorej veľkorysá história filantropie je príliš rozsiahla, príliš bezhraničná a príliš desivá na to, aby sme ju tu opisovali.

Úprimne povedané, tie králičie nory sú také temné, také kľukaté a také hlboké, že sa z nich možno nikdy nedostanem, ak sa do nich pustím.

A potom sú tu viac či menej známe odrody, ako napríklad absolútne nesatanistická Marina Abramovičová*,

"Diela" M. Abramovič

ktorej galaktickú slávu a bohatstvo možno vysvetliť len podaním si ruky s Luciferom – túto hypotézu posilňuje jej výrečné pózovanie s kolegom filantropom Jacobom Rothschildom pred obrazom Satan zvoláva svoje légie z roku 1797.

Aj keď sa takéto bizarné králičie nory zdajú byť lákavé, nemusíme sa uchyľovať k spájaniu jednotlivých bodiek nekromantov, aby sme dokázali, že filantropi majú diabolské úmysly.

Stačí, ak budeme načúvať im, ich poradcom a mentorom.

Začnime s týmito žičlivými nádejami, ktoré vyjadril bývalý riaditeľ projektu Rímskeho klubu 1971 o situácii ľudstva na MIT Dennis Lynn Meadows ( zvýraznenia sú odo mňa tu aj v nasledujúcich citátoch, pozn autorky):

Click here to display content from rumble.com

 • V celosvetovom meradle sme tak ďaleko nad úrovňou populácie a spotreby, ktorú táto planéta dokáže uniesť, že viem, že sa to tak či onak vráti späť…. Dúfam, že sa to stane civilizovaným spôsobom, pričom slovo “civilizovaný” myslím špeciálnym spôsobom. Mierovo.
 • Mier neznamená, že budú všetci šťastní, znamená, že konflikty sa neriešia násilím, silou, ale inými spôsobmi, a preto dúfam, že to dokážeme, myslím tým – planéta dokáže uživiť približne miliardu ľudí, možno dve miliardy, v závislosti od toho, koľko slobody a materiálnej spotreby chcete mať.
 • Ak chcete viac slobody a spotreby, musíte mať menej ľudí.
 • Naopak, môžete mať viac ľudí… mohli by sme mať dokonca osem alebo deväť miliárd, ak by sme mali veľmi silnú diktatúru, ktorá je inteligentná. Bohužiaľ, nikdy nemáte inteligentné diktatúry. Vždy sú hlúpe. Ale ak by ste mali inteligentnú diktatúru a nízku životnú úroveň, mohli by ste ich mať.
 • Ale my chceme mať slobodu a chceme mať vysoký štandard, takže budeme mať miliardu ľudí. A teraz sme na siedmich, takže sa musíme vrátiť späť. Dúfam, že to pôjde pomaly, relatívne pomaly, a že to pôjde spôsobom, ktorý bude relatívne spravodlivý, aby sa ľudia podelili o skúsenosti a aby ste nemali zopár bohatých, ktorí sa budú snažiť prinútiť všetkých ostatných, aby sa s tým vyrovnali. Takže to sú moje nádeje.

Zdá sa, že milovaný mentor Klausa Schwaba a bezúhonný, literárne usvedčený vojnový zločinec Henry Kissinger zdieľa tieto obavy, ktoré načrtol v Memorande o štúdii národnej bezpečnosti (NSSM 200) z 10. decembra 1974 o populačnom raste:

 • 2. Druhým novým znakom populačného vývoja je výrazná diferenciácia medzi bohatými a chudobnými krajinami. Od roku 1950 rástla populácia v prvej skupine tempom 0 až 1,5 % ročne a v druhej skupine tempom 2,0 až 3,5 % (zdvojnásobenie za 20 až 35 rokov)….
 • 3. Vzhľadom na populačnú dynamiku má znižovanie pôrodnosti vplyv na celkový počet len pomaly…. Politiky zamerané na znižovanie pôrodnosti budú mať hlavný vplyv na celkový počet až po niekoľkých desaťročiach. Ak sa však majú budúce počty udržať v rozumných medziach, je naliehavo potrebné, aby sa opatrenia na zníženie pôrodnosti začali a stali účinnými v 70. a 80. rokoch 20. storočia.

Z dokumentu “Dôsledky celosvetového rastu populácie pre bezpečnosť a záujmy USA v zahraničí” (Kissingerova správa, 1974)

Kissinger bol najviac znepokojený rastom populácie v najmenej rozvinutých krajinách, čiastočne preto, že by mohol ohroziť prístup k “vyčerpateľným zdrojom (fosílne palivá a iné nerastné suroviny)”:

 • [8] … svet je čoraz viac závislý od dodávok nerastných surovín z rozvojových krajín, a ak rýchly rast populácie zmarí ich vyhliadky na hospodársky rozvoj a sociálny pokrok, výsledná nestabilita môže ohroziť podmienky pre rozšírenie produkcie a trvalý tok týchto zdrojov.

V teraz odtajnenej 123-stranovej správe sa zdôrazňuje naliehavosť realizácie plánu kontroly populácie v týchto krajinách:

 • [15] Nemôžeme čakať, kým celková modernizácia a rozvoj prirodzene povedú k zníženiu pôrodnosti, pretože vo väčšine rozvojových krajín to bude trvať nepochybne mnoho desaťročí, počas ktorých bude mať rýchly rast populácie tendenciu spomaľovať rozvoj a ešte viac prehlbovať rozdiely medzi bohatými a chudobnými.

Zdá sa, že Bill Gates si vzal obzvlášť k srdcu túto časť Svetového akčného plánu pre populáciu :

 • [31(d)] Iniciovať medzinárodnú stratégiu spolupráce národných výskumných programov v oblasti ľudskej reprodukcie a kontroly plodnosti zahŕňajúcu biomedicínske a sociálno-ekonomické faktory.

A táto pasáž je obzvlášť zlovestná:

 • 37. Existuje aj iný názor, podľa ktorého sa čoraz viac odborníkov domnieva, že situácia obyvateľstva je už vážnejšia a menej vhodná na riešenie dobrovoľnými opatreniami, než sa všeobecne uznáva. Podľa toho názoru je potrebné prijať ešte prísnejšie opatrenia, aby sa zabránilo ešte rozsiahlejšiemu nedostatku potravín a iným demografickým katastrofám, než aké sa do budúcnosti predpokladajú, a je potrebné riešiť niektoré zásadné a veľmi zložité morálne otázky. Patria k nim napríklad naše vlastné spotrebné návyky, povinné programy, prísna kontrola našich potravinových zdrojov. Vzhľadom na závažnosť týchto otázok by sa nimi mala čoskoro začať zaoberať výkonná moc, Kongres a OSN.

V Kissingerovej správe sa so zjavným obdivom k čínskej politike kontroly populácie (“Čínska ľudová republika s masívnym, vynúteným programom kontroly pôrodnosti”) uvádza:

 • Ako ukazuje tabuľka 4, predpokladá sa, že počet obyvateľov krajín s centrálne plánovanou ekonomikou, ktoré tvoria približne tretinu celkového počtu najmenej rozvinutých krajín v roku 1970, bude v rokoch 1970 až 2000 rásť tempom výrazne nižším, ako je priemer najmenej rozvinutých krajín (2,3 %). Počas celého tridsaťročného obdobia bude ich tempo rastu v priemere 1,4 % v porovnaní s 2,7 % pre ostatné najmenej rozvinuté krajiny.
 • V rokoch 1970 až 1985 sa očakáva, že ročné tempo rastu v ázijských komunistických najmenej rozvinutých krajinách bude v priemere 1,6 % a následne sa zníži na priemer 1,2 % v rokoch 1985 až 2000. Na druhej strane miera rastu najmenej rozvinutých krajín s trhovou ekonomikou zostane prakticky rovnaká, a to na úrovni 2,7 %, resp. 2,6 %.
 • Ak teda nedôjde k rozsiahlemu úsiliu o kontrolu pôrodnosti (väčšiemu, než predpokladá stredný variant) alebo k hospodárskym či politickým otrasom, nasledujúcich dvadsaťpäť rokov ponúkne nekomunistickým najmenej rozvinutým krajinám len málo úľavy od bremena rýchlo rastúceho počtu ľudí. Samozrejme, niektoré najmenej rozvinuté krajiny budú schopné prispôsobiť sa tomuto nárastu s menšími ťažkosťami ako iné.
 • Okrem toho, ak sa neprijmú drakonické opatrenia, nie je možné, aby ktorákoľvek najmenej rozvinutá krajina stabilizovala počet svojich obyvateľov na menej ako dvojnásobku súčasného počtu.

Jedným z odporúčaných krátkodobých opatrení je sterilizácia:

Sterilizácia mužov a žien sa vo viacerých oblastiach, kde je ľahko dostupný jednoduchý, rýchly a bezpečný zákrok, sa stretla s veľkým pochopením.”

Táto správa, napísaná rok po rozhodnutí Roe v. Wade (ktoré bolo teraz zrušené), neváha chváliť potraty ako mechanizmus kontroly populácie – aj keď uznáva, že sú “politicky citlivé”:

“Žiadna krajina neznížila rast populácie bez toho, aby sa uchýlila k potratom.”

“Potraty, legálne aj nelegálne, sa v súčasnosti stali najrozšírenejšou metódou kontroly plodnosti na svete.”

Vzhľadom na to, že článok 114 zákona o zahraničnej pomoci z roku 1961 (P.L. 93-189) zakazuje použitie finančných prostriedkov A.I.D. na programy potratov, uvádza sa výnimka pre výskum:

Finančné prostriedky A.I.D. sa môžu naďalej používať na výskum týkajúci sa potratov, keďže Kongres sa výslovne rozhodol nezahrnúť výskum medzi zakázané činnosti.”

Aby ste neboli v pokušení uveriť krutým snom filantropov o democidnej diktatúre v záujme “vyššieho dobra“, história aj veda dokázali, že toto obludné spojenie maltuziánstva a utilitarizmu je rovnako nesprávne ako podvody s údajmi celebritných modelárov COVIDu, ktoré boli použité na vyvolanie manipulovateľnej masovej paniky.

Rik Mayall sa nás pred takýmito arogantnými bábkarmi snažil varovať vo svojom filme One by One (Jeden po druhom) z roku 2014, predtým ako ho v päťdesiatich šiestich rokoch postihol náhly infarkt:

Click here to display content from YouTube.
Learn more in YouTube’s privacy policy.

Poznámky

*Naozaj si nemyslím, že Marina Abramovičová je satanistka. To by sme jej pripisovali príliš veľké zásluhy. V zhýralom svete umenia, kde len kontroverzia priťahuje slávu a bohatstvo, jednoducho vykonáva salónne triky, aby pobúrila a urazila. Je to veľmi úspešná marketingová taktika; čím viac hnevu a znechutenia, tým viac dinárov