14 minút

Letecky o systéme v ktorom žijeme

29.7.2017

1) Systém v ktorom žijeme je globálny a riadený z úrovne, ktorá je mimo marionetných politikov a viditeľnej periférie. Pracuje sa bezštruktúrnym spôsobom a prostredníctvom tzv. virtuálnych štruktúr, ktoré vznikajú a zanikajú v dnešných podmienkach podľa potreby.
2) Takto je globálny systém nastavovaný už cca 3 500 rokov a má ešte pomerne veľkú stabilitu, v dôsledku do istej miery defektnej psychodynamiky ľudí, ktorí ho podporujú (z drvivej väčšiny nevedomky, čo ich však neospravedlňuje, len mierne posúva následky v zrýchľujúcom sa sociálnom čase).
3) Globálny systém je nastavený ako otrokársky a dosť dlho trvalo asociálnym inžinierom, aby ho dostali zo stavu viditeľného otroctva, do stavu skrytého otrokárstva, cez rôzne mechanizmy globálneho pôsobenia, a to na na všetkých 6 prioritách riadenia, či ZHN.
4) Dnešné politické strany sú len programovo-adaptívne modely stále rovnakého globálneho otrokárskeho systému.
5) V podmienkach liberálneho kapitalizmu sa všetko točí okolo peňažných vzťahov (4. priorita riadenia) a tak korupcia je systémovým prvkom, priamo zakomponovaná do spoločenských vzťahov defektného svetonázoru rôznych ideológii (relígii, kultov..), ktoré “vykladajú” pravdivosť danej ideológie..
6) V takýchto nastavených podmienkach programovo – adaptívne moduly bojujú o moc (z princípu o finančné koristenie z istých statusov v hierarchii štruktúrneho riadenia štátov i z pohľadu nadštátneho riadenia) = pri hlbšom chápaní neexistujúce politické strany..
7) Viditeľní politici = marionety sú v rámci dnešného nastaveného globálneho systému riadení v zásadných otázkach masmédiami (= tzv. 4. ideologická moc). Podľa reakcii masmédii a miery svojho chápania reagujú na “podnety”.
8) Ako už neraz zaznelo u Pjakina, globálny systém (GP) delegoval právomoci globálneho policajta (strážcu biblickej “demokracie”) na USA (prevzali štafetu od masonských GB lóži), ktoré sa do istej miery vymkli spod kontroly. Takto dnes prebieha boj medzi “štátnou” elitou USA a viac chápajúcimi “globalistami”, keď snahou GP je zničiť liberálny kapitalizmus, ako obrovského parazita prisosnutého na matičku Ma.
9) Pochopiteľne GP z pohľadu Zákona času už stráca plnú kontrolu nad globálnymi procesmi a nedokáže v zmenenom sociálnom “čase” robiť adekvátnym podmienkam zodpovedajúcu prognostiku a zostala mu len pozícia “hasiča” = korektora, čím už nie je schopný riadiť v tzv. Plnej funkcii riadenia podľa schémy prediktor-korektor.
10) Z hľadiska regionálnej politiky sa to prejavuje tým, že dnes v informačnej spoločnosti sú viditeľní regionálni politici v očiach plebsu skôr na “smiech”. Sú však v skutočnosti zrkadlom spoločnosti = miery chápania populusu a jeho morálky, čo vyplýva z analytiky DVTR. Objekt a subjekt riadenia musia byť zhruba kompatibilné v rámci príslušného supersystému.
11) Ak by miera chápania a morálky SpoluCnosti bola na dostatočnej úrovni, tak by si ovčania jednoducho nemohli zvoliť za rezidenta globálnych štruktúr úžerníka a scientoša Kisku, či rôzne kreatúry (trojských koníkov) podporované USS EmbaSSy typu fasskov Šebeja, Dostála, Radičovej, Remišovej, či Nicholsonovej…
12) To sú overené figúrky s “vypláchnutými a vydrezírovanými mozgami” istej skupinky, ktoré prešli školeniami v globalistických mienkotvorných médiách, “arte”, či v “dobročinných” globalistických organizáciách rôzneho typu.
13) Tieto osôbky (periféria) budú vždy držať “basu” a budú kecať o obrovskej korupcii na regionálnej úrovni a vyťahovať malé, mnohokrát nevýznamné, prípady korupcie…ale o tej obrovskej globálnej korupcii, zotročovaní všetkých štátov, najmä tých “rozvojových” a “východných”, ktoré sú v postavení kryptokolónií, nebude v ich kvákacích prejavoch ani najmenšia zmienka…☺
14) Koľko má SR štátny dlh? Niekde vyše 42 mld. (j)Evro? Koľko sme už od éry samostatnosti zaplatili na úrokoch? Vyše 60 mld. (j)Evro? Komu?
Koľko informácii ste o tom počuli a koľko stoviek informácii o Baštrnákovi, nejakom predraženom CT o rádovo stotisíc E, či predraženej projekcii EÚ na MZV a množstvo, množstvo nevýznamných kauzičiek (málo významných prípadov korupcie, ktoré sú nepochybné, ale priamo vyplývajú z nastaveného korupčného prostredia, aby sa držali “vinníci” ľudovo “za gule”), ktoré periférne masmédia neustále vyťahujú a nafukujú do obrovských rozmerov a neustále sa diviakom pretriasajú??
15) V politickom žargóne sa hovorí o tzv. volavkách = krytie globálneho, fašistického zločinu – kolosálných rozmerov, v duchu genocídy celých národov, za rabinátom doporučované krytie (obrovské nafukovanie) týchto zločinov proti ľudskosti za nevýznamné (málo významné) krádeže – korupcie lokálnych politických marionet a ich majiteľov (v podstate isté klany, ktoré vždy očakávajú min. 10 násobný návrat investícii)..
16) Žiaľ – stále obrovské množstvo ľudí tomu verí – a Médea (čarodejnica z gréckych = GP vytvorených mýtov a báji) a zasvätenejšia predajná periféria (špinaví a amorálni žoldáci z médiálnych a “neziskových” kruhov) sa jednoducho nezaprie a rozdúva tieto “prkotinky” do kolosálnych rozmerov, aby skryli ZÁKLADNÝ GLOBÁLNY PROBLÉM ĽUDSTVA = ÚROK.
17) Klasika = najjednoduchšie riešenia obyčajne bývajú najefektívnejšie:
“Svojmu bratovi nebudeš dávať na borg a cudzím áno…a budeš vládnuť nad všetkými národmi … a ich králi sa ti budú chodiť klaňať a cudzinci budú stavať tvoje múry, či hradby…”..☺

Dnes cca 358 globálnych klanov = blízka periféria GP (niekde okolo 10 000 persón) vlastní majetok nad 50 % celého majetku Zeme..
Ako sa k nemu dostali?
Kúpili ho na dlh, tak ako je to v programovom dokumente napísané (t.j. v Biblii) … rovnako, ako sú dlhom aj dnešné “fiat money”.

Prečo vám to verejní marionetní politici nepovedia?
Nemôžu – lebo chápanie bežných ľudí je veľmi nízke a riskovali by nejakú “nehodu”, či nevysvetliteľné zdravotné problémy..
Za ukradnuté peniaze po celom svete je možné si v podmienkach liberálneho KaPíku kúpiť takmer všetko – celé politické strany, vytvoriť globálne “neziskovky”, financovať “správne” média , “vedu-pavedu”, religiózne kulty až po vysokofrekvenčné “fest-i-valy” pre mládežníkov, aby sa nafetovaní a spití radšej váľali na hnojisku dejín, namiesto toho, aby sa aktívne podieľali na budovaní lepšej SpoloCnosti..

Takže nadávať na Fica, Orbána, Merkel, Trumpa…atď. je pri hlbšom chápaní “globalizácie”, ako sa hovorí, mimo mísu…
Akú majú reálnu moc?
Nedokážu riadiť vojenskú prioritu (6.), lebo patríme k nadštátnemu spolku NATO.
Nemôžu riadiť ani 5. prioritu = rôzne genocídne praktiky, počnúc od alkoholu, drog, cez lieky, očkovania, VF hudbu, až po GMO.
Neriadia ani zodpovednú finančnú politiku svojich krajín (národné banky sú nadštátne organizácie riadené z centrály GP = Švajčiarska), keďže úverové bremeno je riadené a nastavované niekde úplne inde, ako v danom štáte.
Nemôžu nič urobiť ani s dominujúcou ideológiou (dnes liberálny kapitalizmus) a ani s dominujúcimi religióznymi kultmi (v našom prípade pseudokresťanstvo) = takže len kývkajú tolerantne hlavičkami, prijímajú delegácie rôznych kultov a vedú s nimi “dialóg”.
Proti pavede sa jednoducho nemôžu tiež postaviť, len ten celý systém klamania človeka človekom podporovať a o druhej priorite – chronologickej, ani nehovoriac a podporujú biblické (v podstate judaistické H-is-Tórie, vrátane holohoaxu a pod.).
O svetonázorovej priorite ani nehovoriac, lebo poväčšine sú produktom danej kultúry a na tak vysokú úroveň sa jednoducho ani nedostali.

Takže otázkou je: čo vlastne riadia viditeľní marionetní politici??
Len ilúziu.

Za všetko môžu noosférické agregátne moduly ľudstva – stále ešte s prevážne zvieracou psychikou, ktorú zľahka dokáže riadiť bližšia zombie periféria (rabinát a “židáci” rôznych smerov = psychickí devianti, ako sa potvrdzuje za celú známu hisTóriu novoveku), či démonické osobnosti (nadštátny nadrabinát), a to na rôznych úrovniach globálneho riadenia ľudkom podobných opičiakov na “Planéte opíc”..

Žiaľ – je to ešte stále tak, ako nám praví majstro duHovný HVRN (judaistický Havran) …, ktorý vystriedal v deMagógii čoraz viac opitého jedovatého Hríbika pod lampičkou, kde býva obyčajne najväčšia tma…☺

Kardinálny problém ľudstva je ÚROK a dnes s ním spojené ničím nekryté peniaze (tzv. fiat money), ktoré umožňujú globálnej periférii kupovať si pol. strany, organizovať glob. terorizmus, tajné a špeciálne služby, majdany a pod. – za ukradnuté prostriedky po celom svete!
Ak by neexistovali tieto globálne mechanizmy krádeže, tak každý bežný štát (dokonca aj v Afrike) si v pohode vyfinancuje všetky demograficky podmienené potreby svojich občanov (ale nie ovčanov, ako je to dnes vo svete).
Ľudia musia pochopiť, že na uliciach nič zmysluplného nevyriešia – viď problém UA, kde návrat k predmajdanovským ekon. ukazovateľom a s ním súvisiaca obnova úrovne života priemerného Ukra (samo, že nielen) býva po “revolúciách” v mediáne 15 – 20 rokov!
Proste tupo skákať a rapovať bez vyššieho zmyslu je hlboko kontraproduktívne a amorálne (ako aj to celé myšlienkovo podporovať)..

Čiže eVolúcia (myslenia “človiečikov”) a nie ReVolúcia lúzy je kľúčikom k východu z bludiska krivých zrkadiel biblického projektu..
Preto sa treba vyhýbať akýmkoľvek masovým pouličným protestom (i tým proti tzv. “korupcii”, ktoré organizujú jedni z najväčších korupčníkov z pohľadu globálneho riadenia, zneužívajúc prostorekých ľudkov typu Hlávkovej (kapusty) a pod., ktoré sú spravidla organizované v zákulisí trojskými koníkmi ala Demeš (USS Marshall Fonds a iné podobné “revolučné” = destabilizačné globalistické organizácie fašistického typu)…a masonské heslo je prastaré: “Ordo ab chao.”
Proste “svine”, ktoré chaos vytvoria vedia potom loviť z “mútnych” vôd a posúvajú plebs bližšie k zrázu do priepasti = prastaré technológie, dnes v novom háve tzv. “farebných” revolúcii.

Prečo sa proti Kriskovi nerealizovala červeno kartičková demonštrácia pred jeho funkčným rezidenčným wigwamom, že si svoju cnostnú riť vozí lietadlom za ťažké státisíce (j)Evro, a to aj na súkromné action? A že pracuje do štvrtku a odlieta za “rodinou” a vracia sa do úradu obyčajne až v utorok a že asi stále nie je rezidentom 24 hodiniek?
Ako vždy je v globalistickom programe rozlíšenie: “náš-cudzí” a Kriska je evidentne “ich” = teda nie náš..☺
Preto aj globalistická Médea len tak máličko pána úžerníka postrkáva rožkami, aby sa nepovedalo..
Kde sú SaS, Maťovič, vekslák a mafiánsky drogový dealer Kollár ? Prečo neukazujú plebsu grafy a cifry, o ktoré národ prostoreký okráda Kriska? Prečo nestoja s hudobnými kapelami pod hradom s heslami odstúp ty parazit a úžerník, ktorý si do nešťastia doviedol desaťtisíce naivných ľudí (hlúpych a v istej miere po “zásluhe” dôverčivých okradnutých oviec, ktoré nechápu podstatu pôsobenia úžerníckej globálnej mafie a systémovými predurčenými defektmi sa dostávajú do neriešiteľnej situácie – pre nich)?
Lebo…je predsa “náš”, keďže poberáme príspevky z istých fondov, alebo ani nemusíme – máme zisky z nevedomosti a hlúposti bežného populusu..☺

Net je predurčený vývojovo Zhora, aby si každý našiel príslušné inFormácie, samozrejme navigácia (alebo prídu “akoby” samé od seba) je daná mierou chápania a morálky daného jedinca..
Tak je to nastavené z vyšších poschodí vzájomne dosť previazaných egregorov (či anjelov, alebo “bohov” v rituálnych kultoch ohlupovania bežných ovečiek..).

 

Demokrati a Republikáni v USA sú len vetvičky rovnakého masonského stromčeka.
GP vyťahuje demo kandidáta, keď potrebuje riešiť isté globálne záležitosti (potom Obama dostáva napr. Nobelovu cenu mieru, hoci ešte nič nestihol pre “mier” urobiť, z čoho je “prekvapený”…☺ = proste náznak, ako sa má správať v globálnej politike a pod.) = sú viac kozmopolitickí, napojení na množstvo periférnych “judaistických” štruktúr a väčšina “demo” masonského establishmentu vytvára tzv. “USS elitu” = majú v USA historicky osídlenú “základňu”..

Naproti tomu ResPublica-ni sú v horných poschodiach masonskej pyramídy prevážne “patrioti” = chcú niečo urobiť aj pre “americký” národ, lebo ich hlavná zberová (zisková) funkcia je viazaná na produktívne sféry oikonomics a nie až tak na finančné špekulácie rôzneho rozsahu, ako je tomu u DémosKritos.
Preto GP preferoval Trumpa, aby sa mu USA chaoticky (už nie dostatočne kvalitne riadene z globálnej úrovne) úplne “nezrútili”. Majú globálnu zodpovednosť za ľudstvo a v prípade, že nemajú lepšie riešenie musia podporovať to, ktoré im dáva nejakú väčšiu pravdepodobnosť riadenia sociálnych systémov – s vyššou pravdepodobnosťou úspechu..
Proste GP potrebuje trochu načas “globálneho copsa” posilniť a revitalizovať, lebo mnohé infraštruktúrne a podnikateľské aktivity USS elity hrozia “nekontrolovateľným” pádom riadenia v rámci USA a samo nielen = istou stratou kontroly riadenia, z pohľadu globálnych HieroFantos v zákulisí globálnej polyTikos.

Dnes už GP stratil monopol na určité egregoriálne-matricové (nepriame) formy riadenia v globálnom rozsahu a USS “elita” si myslí, že už môže prebrať oprátky svojich masonských a “neziskovkových” koníkov po svete do svojich rúk a realizovať svoj scenár globalizácie..
Neustále však dostáva po prstoch a nie je moc schopná chápať “vyššiu hru”.
Podľa prejavov tých ktorých “politikov”, či predstaviteľov 3. sektoru (čo je to za sektor – ako to vysvetľuje Médea??…☺) sa dá vcelku určiť, aká je ich miera chápania” a za aký manschaft kopú do mičudy (satana), aby ho dostali do bránky súpera…☺
Súperov je veľa = multišachovnica..

Samozrejme je to pomerne dosť zložitá komplexná globálna hRa, v ktorej aj “naši” židkovia (v drvivej väčšine) nepresahujú úroveň chápania USS “elity”, skôr sú to len ukecaní “pseudohumanisti” a poslední “rytieri” biblického zakatu, ktorí rôznymi populárnymi témami ohlupujú stádo oviec (ak sa však človek pozrie do ich minulosti, tak “ovocie” ich prezradí, hoci nikdy ich netreba odpisovať, lebo z toho najväčšieho pytliaka býva najlepší rybár = ryba symbol biblickej civilizácie…☺).

Globalisti chcú rôznymi spôsobmi zničiť pre ľudstvo devastujúci liberálny kapitalizmus, čo sa samozrejme mnohým globálnym klanom, ktoré si už myslia, že “na to majú” nepáči, zároveň však podporujú globálnu debilizáciu a “anihiláciu” človeku podobných, kde sa ich vektory cieľov dosť prelínajú..

Na Zemi je veľa pahltných kobyliek, veľa hmyzu, dobytka … známe to rečičky zasvätenejšej ortodoxnej synaGógy…☺

Bez “čistenia” to nepôjde, preto aj neľudské psychiky budú odsúdené na “reinkarnáciu”, vrátane všetkých LGBTI, Femini, Iustitie komunít, ktoré sú v princípe hlboko antiľudské = proti Vyšším objektívnym zákonitostiam predurčených pre druh Homo S.s.