8 minút

Plandemický syndróm

… sa nám všetkým môže stať osudným,


…pokiaľ si mlčiaca, zúčastnená väčšina, “stádo”, neuvedomí akú zohráva úlohu – aby sa od nej konečne mohla odpútať. Syndróm Plandémie si tento názov vyslúžil preto, lebo charakter unášajúceho stáda sa plne prejavil práve v tejto Plandémii. Toto správanie určite posilnilo architektov Plandémie v ich koncepčnom uvažovaní o úplne monitorovanej a kontrolovanej spoločnosti.


Prirovnania k Tretej ríši sú nielen prípustné, ale dokonca naliehavo potrebné, aby bolo jasné, kam spoločnosti smerujú. Existenčný tlak na nemecké obyvateľstvo na začiatku 30. rokov bol pritom úplne iný ako dnes! Je potrebné uviesť to do súvislosti s plandemickým syndrómom, pretože v určitom okamihu – a v časti populácie sa to už deje – sa plandemický syndróm spojí aj s príznakmi – s akútnymi, reálnymi ohrozeniami a s nimi spojeným strachom. Tie budú čoraz viac obmedzovať subjektívny, ale aj reálny priestor na konanie, ktorý dnes ešte nepochybne existuje.

Uvážte, že súrodenci Schollovci zaplatili za slobodu prejavu tou najvyššou možnou cenou – svojím životom. Stalo sa to však v čase, keď sa už blížil katastrofálny koniec fašistického Nemecka. Dnes sa inak zmýšľajúci a nestádovo konajúci trestajú “len” sociálnym vylúčením, hanobením, prenasledovaním, svojvoľným súdnictvom a zničením ich ekonomickej existencie. A čo medzitým robí “stádo”? Pokojné sa pasie?

Veľká, mlčiaca väčšina nepovažovala Plandémiu za až takú zlú, ale rastúca menšina o to viac. Uvedomujeme si, že politické programy v minulosti aj v súčasnosti boli a sú v podstate vždy šité podľa rovnakej koncepcie a že sa spoliehajú sa na to, že sa budeme správať ako stádo?

Od februára 2022 sa pozornosť verejnosti sústreďuje na krvavý konflikt na európskej pôde. Zo stále rovnakého, a teda jednostranného pohľadu, ktorý schvaľuje pokračovanie tejto vojny. Pretože ničím iným nie je, keď sa konflikt vykrmuje zbraňami a “vlastná strana” sa stavia proti “tým druhým” s neskrývanou propagandou. Práve to robí túto záležitosť takou výbušnou a odhaľuje spojitosť s Plandémiou: Opäť je to “stádo”, mlčiaca, pasívna väčšina, ktorá určuje rozhodujúci smer. Smer, ktorý je jednoznačne na ich vlastnú škodu.

Stádo je riadené “jemne”, takmer nepozorovane. Pokiaľ ide o ukrajinský konflikt z februára 2022: Pamätáte si, ako sa začal, tu v Nemecku?

S 5 000 helmami (1).

A kde sme teraz?

V “diskusii” o dodávke stíhačiek na Ukrajinu (2).

Koľkí zo “stáda” vtedy zdvihli hlavy? A koľko z nich to urobí teraz?

Prináša to “stádu” úžitok? Kto definuje “prínos” pre “stádo”? Komu to vlastne prospieva?

Táto otázka sa mohla položiť aj bezprostredne po vyhlásení Plandémie. Odpovede boli a sú zrejmé.

A: Kto má prospech z vojny na Ukrajine a kto nie?

 1. Rusko z nej nemá prospech.
 2. Ukrajina z nej nemá prospech
 3. Nemecko z nej nemá prospech
 4. Európa ako celok z nej nemá prospech

Samozrejme, vzťahuje sa to na spoločnosti ako celok.

B: Takže? Kto má prospech z vojny na Ukrajine v skutočnosti?

 1. Je to prospešné pre vojensko-priemyselný komplex v USA a v obmedzenej miere aj v Európe.
 2. Je to prospešné pre neokonzervatívnych stratégov v USA, ktorí chcú zachovať systém unipolárneho poriadku založeného na pravidlách pod vedením USA podľa svojich predstáv.
 3. Je to prospešné pre globalistický komplex (viď Davos), ktorý sníva o komplexnom “veľkom resete” a “lepších”, transhumanistických spoločnostiach.
 4. Je to prínosom pre tých olivovozelených ideológov, ktorí si želajú rozpad národných štátov a kolektívnych hodnôt.

Spomínané záujmy sa líšia, ale sú tu prieniky. Nejde však o priesečníky hodnôt, ale vlastných záujmov. “Hodnoty” sú určené pre iných, o tom viac za chvíľu.

Prvý a druhý bod opisujú hru s nulovým súčtom, ktorá sa tu hrá. Stará Európa” sa necháva okrádať o svoje zdroje. Na úkor životného prostredia, hospodárstva, kultúry a už aj tak krehkého mieru. Tieto dva body napokon opisujú aj to, kto má v skutočnosti moc a vplyv v tomto imperialistickom svete “hodnotového Západu”.

Stádo sa však nedá viesť tak brutálne a očividne, najmä keď na konci čaká bitunok. Za tretím a štvrtým bodom teda musí byť ideológia.

Odsek B sa týka tých, ktorí profitujú, odsek A tých, ktorí za tieto zisky platia. Predáva sa v bodoch tri a štyri (v odseku B), rovnako lživým ako aj hlúpym a tupým programom, v ktorom sa údajne demokratická Ukrajina musí brániť pred silným, dokonca zákerným agresorom. Na to, aby bolo možné niečo také predávať, sú potrební ochotní spotrebitelia, tí spotrebitelia, ktorí trpia – a aj naďalej trpieť majú – syndrómom Plandémie.

Tretí bod sa dá zaradiť do pojmu “Globálna vláda”. Posty v systéme “Globálnej vlády” sú dobre volené, ale nie voličmi živej demokracie. Naopak, volia ich mocenské elity – a “skutoční voliči” ich pohodlne a pasívne schvaľujú.

A: Ako to bolo pri Plándémii?

 1. Profitovali z nej farmaceutické, digitálne a finančné komplexy, najmä v USA a do istej miery aj v Európe.
 2. Bolo to výhodné pre neokonzervatívnych stratégov v USA, ktorí chcú zachovať systém unipolárneho poriadku založeného na pravidlách pod vedením USA.
 3. Profitoval z toho globalistický komplex (viď Davos), ktorý sníva o komplexnom “veľkom resete” a “lepších”, transhumanistických spoločnostiach.
 4. Bola užitočná pre tých olivovozelených ideológov, ktorí si želajú rozpad národných štátov a vlastne aj kolektívnych hodnôt.

B: Zamyslime sa tu aj nad “cieľovou skupinou”. Komu Plandémia, t. j. nepreberné množstvo opatrení proti údajnej pandémii, nijako neprospeli?

 1. Neboli prospešné pre starších ľudí.
 2. Deťom nepriniesli žiadnen prospech.
 3. Neprospeli opatrovateľom.
 4. Neprospeli nikomu ani z hľadiska pravej solidarity a sociálnej súdržnosti.

Presne ako v prípade ukrajinského konfliktu sa údajné prínosy zredukovali na čistú demagógiu. Len dva príklady: Tí, ktorí odmietli podstúpiť o ničom nehovoriace testy na bežné génové sekvencie, nemohli navštíviť svojich blízkych. Tí, ktorí odmietli injekciu, sa museli báť o svoje zamestnanie. Všetky sa týkali “cieľovej skupiny”, ktorá mala byť údajne chránená (pozri vyššie), čo bolo výslovne a opakovane zdôraznené.

Aj tu sa “Globálna vláda” posilnila a nevyhnutne podkopala akúkoľvek skutočnú demokraciu. “Globálne vláda” totiž moc nedistribuuje, ale reprezentuje koncentrovanú moc globálne pôsobiacich korporácií. Zástupcovia korporácií boli vyslaní korporáciami do inštitúcií, ktorým prehodili pláštik demokracie (3).

A čo robilo a robí “stádo”? Je tvorcom svojho osudu, azda tomu verí, že takýmto spôsobom sa udrží pri živote?

Kto verí, že koná, aktívne robí, a pritom nikdy naozaj nenarazí, ten nie je aktívny. Je pasívne aktívny a takto funguje v kozme stáda. Ale plot a strážcov nevidí. Nechce ich vidieť. Je to pre neho nepríjemné. Narušuje to jeho vlastný ideálny svet. Je pohodlnejšie prijať ilúziu neustále propagovaného Matrixu a žiť podľa nej, než sa zaoberať týmito nepríjemnými “zjavmi” na jeho okraji.

Plandémia je naratív a rovnako aj “obranná vojna Ukrajiny” – ušitá výlučne pre “stádo”. Aby sa aj naďalej cítili byť v bezpečí a obracali sa na to najjednoduchšie: Spotrebu a plytké potešenie. A čo sa stane, keď štavnatú trávu vystriedajú vysušené steblá? Budú potom žobrať od strážcov? Alebo sa poučia z bolesti a prijmú perspektívy, tie z druhej strany ohrady? V Plandémii sme mohli pozorovať oba javy.

Ako to vyzerá teraz?

Začalo sa to 5 000 prilbami a neskončí sa to stíhačkami. Neskončí sa to, kým široká masa spoločnosti konečne nepovstane a neukončí toto šialenstvo.

Poučíme sa skôr, ako nás to bude bolieť?

Prosím, milí čitatelia, zostaňte veľmi pozorní.


Tento článok vyšiel pôvodne na blogu autora Peds Ansichten pod názvom “Das PLandemie-Syndrom

Preklad s pomocou DeepL: Milo

Poznámky a zdroje

(Všeobecne) Tento článok od Peds Ansichten je licencovaný pod licenciou Creative Commons – Uveďte autora-Nekomerčné-Bez úprav 4.0 International. Môžete ho ďalej šíriť a reprodukovať za predpokladu, že dodržíte podmienky licencie – najmä jasne viditeľný odkaz na autorov blog a odkaz na stránku prekladu.

(1) 26.02.2022; ntv; Ukrajinská armáda dostane 5000 prilieb; https://www.n-tv.de/politik/Ukrainisches-Militaer-erhaelt-die-5000-Helme-article23157896.html

(2) 30.1.2023; ARD-Tagesschau; Stíhačky – predsa len možnosťou?; https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/scholz-esken-heusgen-waffenlieferungen-101.html

(3) 21.02.2022; Wochenblick; Politické bábky na konci? Klaus Schwab ohlasuje globálnu diktatúru; https://www.wochenblick.at/allgemein/polit-marionetten-am-ende-klaus-schwab-laeutet-global-diktatur-ein/

(Ilustračný obrázok) F-16, Bojová stíhačka; Autor: WikiImages (Pixabay); Dátum: 12.12.2012; Zdroj: https://pixabay.com/de/kampfjet-kampfflugzeug-f-16-falcon-63028/; Lizenz: CC0 Creative Commons