12 minút

Inscenovaný koniec sveta

Ten kto verí, že udalosti sa vyvíjajú tak ako sa vyvíjajú pôsobením náhody, privádza sám seba do bezvedomia.

od  Kerstin Chavent

Psychologická vojna má dlhú tradíciu. Od konca druhej svetovej vojny nás takzvané PsyOps zámerne pripravujú na to, aby sme boli čoraz viac kontrolovaní a monitorovaní. Tým sa vytvorili podmienky pre psychopatov, ktorým je povolený akýkoľvek faul, ak sa dostatočne dobre zamaskuje. V súčasnosti sa ukazuje, že to, čo mnohí predtým považovali za náhodu, bolo dlhodobo organizované. Len ľudia, ktorí sa nenechajú odcudziť sami od seba, majú z tejto hry šancu vystúpiť.

Vo vojenskej oblasti zahŕňa psychologická vojna všetky metódy a opatrenia určené na ovplyvnenie správania a postojov nepriateľských síl a civilného obyvateľstva počas vojenských operácií alebo pred nimi. Môžete si o tom prečítať na Wikipédii, encyklopédii, ktorá nám hovorí to, čo smieme vedieť (1). Cielené šírenie klamstiev masmédiá globalizovali, no keďže je tento pojem problematický, pri ich šírení v konfliktných oblastiach sa hovorí o pojmoch „pacifikácia“ a „stabilizácia“.

Paralelne s pojmom PsyOps – Psychologické operácie – ktorý je bežný v jazyku NATO, sa v civilnom jazyku hovorí o MediaOps – Media Operations, teda vzťahy s verejnosťou a práca s médiami. Cieľom operácií je kontrolovať správanie ľudí. Už v druhej svetovej vojne zbierali americkí vojenskí stratégovia informácie o sociálnom správaní nemeckého ľudu a rozvíjali propagandu a psyops, aby znížili ich morálku. 

V roku 1942 sa federálna vláda USA stala hlavným zamestnávateľom psychológov v USA. Odvtedy neprestajne pracujú na tom, aby zistili, ako funguje naša psychika.

História masového špehovania v podaní geopolitického analytika Dustina Broadberyho sa číta ako triler (2). Začína s organizáciou Human Relation Area Fields (HRAF), ktorú založil antropológ a neskorší informátor FBI a ktorá vznikla s cieľom zhromažďovať a štandardizovať údaje o tzv. primitívnych kultúrach na celom svete. Cieľom špeciálnych vojenských príručiek, maskovaných ako vedecké práce, bolo porozumieť intelektuálnemu a emocionálnemu charakteru strategicky významných ľudí.

Na základe týchto programov vznikol Úrad pre výskum špeciálnych operácií (SORO), ktorý mal za úlohu riadiť taktiku psychologickej a nekonvenčnej vojny americkej armády počas studenej vojny a posunúť prácu HRAF na vyššiu úroveň. Úlohou SORO bolo definovať politické a sociálne príčiny komunistickej revolúcie, zákony spoločenských premien a teórie komunikačných a presvedčovacích metód k zmenám vo vnímaní verejnosti s cieľom iniciovať postupný prechod k svetovému poriadku vedenému USA.

Z capa záhradníkom

Jedným z programov SORO bol projekt Camelot, ktorý mal umožniť americkej armáde pochopiť psychologické faktory stojace za revolúciami, aby ich mohla teoreticky predvídať a zastaviť skôr, ako sa skutočne rozbehnú. Informácie získané v rámci tohto projektu sa dostali do komplexnej digitálnej databázy na účely prognostiky, potláčania povstaní a sociálneho inžinierstva, ku ktorej majú vojenské a spravodajské služby kedykoľvek prístup.

Od čias studenej vojny stála agentúra DARPA ( Defence Advanced Research Projects Agency ) na čele všetkých významných pokrokov vo vývoji PC. Založením počítačovej siete Arpanet v roku 1973 odpadlo armádne “D”, čím sa otvorila cesta pre rozvoj sprivatizovaného internetu. Odvtedy 90 percent amerických médií patrí šiestim korporáciám, ktoré kontrolujú globálny tok komunikácie.

S cieľom vytvoriť trvalý elektronický žurnál, v ktorom sa dá dohľadať celý život jednotlivca, DARPA vyvinula vojenský program LifeLog. Mal poskytovať prístup k najsúkromnejším informáciám, ku každému pohybu, konverzácii, kontaktu a všetkému, čo sledovaný človek kedy počul, čítal, videl alebo kúpil. Kontroverzný program bol ukončený v roku 2004, v roku založenia Facebooku. Premenovanie skupiny na Meta v roku 2021 napovedá, aká bohatá bude žatva.

Náhradný otec

Trvalá kontrola funguje najlepšie, keď kontrolovaní veria, že konajú z vlastnej slobodnej vôle. Dobrovoľne o sebe prezrádzame všetko a dobrovoľne sa nechávame Big Tech špehovať do najmenších detailov. Dobrí občania nemajú čo skrývať. Veríme, že otecko Štát bude držať nad nami ochrannú ruku. S detskou dôverou lipneme na tom, že on už sa postará o to, aby bolo opäť všetko v poriadku, aj keby sme mali trochu mrznúť a trochu hladovať a možno strpieť jednu alebo dve atómové bomby.

Túžba po ochraňujúcom otcovi je u mnohých veľká a bolesť z jeho neprítomnosti hlboká. Otcovia boli rozstrieľaní na bojiskách, vyhorelí v továrňach, v kanceláriách a dnes v Homeoffice alebo v nezamestnanosti. Spolu s matkami sa nechávajú vykorisťovať na nemilosrdnom trhu práce, ktorý ich vyvrhne ako ohlodané kosti, keď už nie sú potrebné. Je samozrejmé, že deti týchto rodičov získali príliš málo stability na to, aby sa dokázali orientovať vo vlastnom živote.

Dezorientácia, ktorá nás dnes pripravuje na absolútnu kontrolu, má svoju históriu. Dve svetové vojny, dve diktatúry a jedna studená vojna nás traumatizovali a demoralizovali natoľko, že sme sa po páde železnej opony chytili na návnadu. AIDS, 9/11, H1N1, Covid-19 a CO2 nás pripravili na tú podstatnú, naozaj veľkú vec: totálne preprogramovanie ľudskej bytosti, ktoré sa zasa mohlo rozbehnúť len vďaka tomu, že sexuálna sloboda sa zmenila na sexuálnu svojvôľu.

Temné duše – Dark Souls

Všetko smeruje k tomu, aby nás rozdrobili a podrobili si nás. Záujem na tom majú len duševne narušení ľudia. Zdravý, sociálne a morálne nenarušený človek sa nesnaží uplatňovať moc nad druhými, zvyšovať svoj zisk a vytvárať iluzórne reality. Či už v rodine, partnerstve, v práci alebo v politike: len psychopati vynaliezajú svety, ktoré môžu ovládať.

Prostredníctvom zmätku a zvrátenosti premieňajú zlo na dobro a dobro na zlo, aby bez alternatív diktovali, čo je správne a čo nie. Strážcovia jedinej pravdy pseudomorálnymi výzvami vštepujú svojim obetiam výčitky svedomia, až kým neuveria, že sa mýlia alebo sú zlí. Tie sa vo svojej bezmocnosti a preťažení ochotne vzdávajú osobnej zodpovednosti a slobody a deklarujú svoju solidaritu s príslušnou okrajovou skupinou, ktorá je inštrumentalizovaná v záujme prevládajúcich mocenských záujmov (3).

Strach, utrpenie a zúfalstvo sú hnojivom, ktoré temné duše živí. Radostne si pochutnávajú na ľuďoch, ktorí sa vzdávajú svojich koreňov, sebaúcty, dôstojnosti, veľkosti a ľudskosti pre trochu istoty a pár privilégií. Žiadostivo žmýkajú tých, ktorí stále veria, že udalosti sa dejú náhodne. Veď len zhodou okolností sú ľudia špehovaní cez dátové superdiaľnice a okradnutí o ich identitu. Len zhodou okolností sa ekonomické a ekologické systémy rúcajú v čase, keď sa planéta Zem chystá podstúpiť posun pólov a posun zemskej kôry.

Riadené núdzové pristátie

“Hypotézou Fénixa” nazýva bývalý šéfredaktor Secret TV a dlhoročný pozorovateľ alternatívnych médií a Hnutia za pravdu Christian Köhlert predpoklad, že veci, ktoré sa práve teraz dejú vo svete, nie sú ani náhoda, ani šialenstvo, ale sledujú konkrétny plán (4). Jeho hypotéza vychádza zo skutočnosti, ktorá je spoločná pre všetky svetonázory – či už veríme, že Zem je disk, guľa, umelá matrica alebo zmes všetkých: naša planéta prechádza cyklickými kataklizmami.

Väčšina analytikov predpokladá, že v blízkej budúcnosti dôjde k posunu pólov, ktorý budú sprevádzať rozsiahle zmeny v zemskej štruktúre a rozsiahle záplavy, a následne dôjde k náhlemu prerozdeleniu klimatických zón. Podľa Köhlerta dostali akademické elity v 80. rokoch 20. storočia presvedčivé dôkazy, že v nasledujúcich 40 až 70 rokoch dôjde k ďalšiemu cyklickému obnoveniu. Odvtedy bolo podľa neho cieľom pripraviť civilizáciu na to z materialistického hľadiska bez vyvolania paniky. Pretože globálna hystéria by bola pre ich vlastné záujmy mimoriadne kontraproduktívna.

Bez ohľadu na kolektívne pocity a individuálne utrpenie sa samozvaná elita zameriava na zaistenie výdobytkov našej kultúry a prežitie ľudského druhu. Aby dosiahli svoje ciele, sú nútení bezohľadne klamať a vraždiť. V tomto scenári sú psychopati cenným aktívom, pretože nepoznajú morálne zábrany pre bezohľadné vykonávanie tvrdých, ale podľa ich názoru nevyhnutných krokov.

Podľa Koehlerta zámerne zahnali kapitalistickú paradigmu do červených čísel, aby do čiernych projektov napumpovali čo najviac peňazí a zdrojov. Nepredstaviteľné prostriedky boli vo veľkej miere použité na vybudovanie takzvaných DUMBov – Deep Underground Military Bases – Hlboko podzemné vojenské základne – globálne distribuované bunkrové systémy, v ktorých sa tí, ktorí si to môžu dovoliť, snažia prežiť.

Tretia svetová vojna

Hypotéza Fénixa vysvetľuje nielen digitálnu sledovanie a kontrolu, problémy s nedostatkom fyzických zdrojov ako stavebné materiály, polovodiče a mikročipy, ale aj absenciu obáv o dlhodobé dôsledky súčasného diania pre finančný a hospodársky systém. Na pozadí náhleho zničenia civilizácie je možné všetko.

Na riadený reštart sú potrebné nielen materiálne zdroje, ale aj ľudia, ktorí pomôžu pri obnove. Google a spol. tu odvádzajú skvelú prácu pri vyhľadávaní vhodných profilov, ktoré potom krátko pred začiatkom dostanú diskrétnu pozvánku. Krátko predtým, ako sa kozmicky vyvolané geofyzikálne zmeny stanú viditeľnými pre všetkých, predpovedá Köhlert, začne sa tretia svetová vojna, ktorej vypuknutie vstúpilo do konkrétnej prípravnej fázy začiatkom roku 2022.

Podľa neho nedôjde k nekontrolovanej jadrovej vojne, ale k rozsiahlemu konvenčnému celosvetovému vyvražďovaniu, ktoré zároveň odvráti pozornosť od presunu fyzických a ľudských zdrojov a preriedi stádo. Keď sa potom z podzemia vynoria tí, ktorých si systém vybral, aby takpovediac obnovili farmu, nesmie byť príliš veľa hladných a zúfalých preživších, ktorí by z dizajnérskej spoločnosti v okamihu urobili imitáciu Mad Maxa (austrálsky dystopický film, p.p.) .

Fénix z popola

Köhlertova hypotéza je podrobne zdokumentovaná a poskytuje odpovede na mnohé aktuálne otázky. Mohlo by to tak naozaj byť. Ale môže to byť aj inak. Je len jedna vec, ktorá to určite nie je: náhoda. Tým, ktorí tomu veria, je v podstate všetko jedno – okrem ich vlastného prežitia. Ochotne obetujú všetko, aby mali svoj pokoj a aby nerušene mohli veriť tomu, čo je do nich natrvalo vštepené: že im neostáva nič iné, len poslúchať.

Je teraz na každom z nás, aby pozorne sledoval dianie v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch. Kompasom, ktorý nám v tom pomáha orientovať sa, sme my sami. Samotná hlava však nestačí. Je príliš zaneprázdnená tým, čo s ňou urobili desaťročia psychologickej vojny. Cestu nám ukazujú naše pocity. Aký mám z toho pocit? Čo cítim vo svojom srdci? Úzkosť alebo priestor? Ťahá ma to hore alebo dole?

V centre tela môžeme presne cítiť, kam sa veci uberajú. Ak nájdeme tento prístup k sebe samým, nie sme voči veciam bezmocní. Ak sa zemská kôra a magnetické pole Zeme posunú, bude to pre nás všetkých zložité, bez ohľadu na to, či sedíme v bunkri alebo nie. Nech sa však navonok deje čokoľvek, môžeme sa oslobodiť vo vnútri. Môžeme si vyskúšať, aké to je práve teraz.

Teraz sa môžeme postaviť, natiahnuť a narovnať do plnej výšky. Môžeme otvoriť okno a naozaj zhlboka sa nadýchnuť. Možno uvidíme strom alebo oblohu, ktoré nás povzbudia, aby sme upriamili pohľad na to, čo je v nás zdravé, na to, čo ešte nie je narušené.

Psychopatická elita k tomuto prístup nemá. Môže ovládať len ľudí, ktorí sa sami sebe odcudzili. Veľmi dobre vie, že v prípade vyššieho rozvoja kolektívneho vedomia stratí všetku moc a kontrolu na Zemi.

Jasne nám ukazuje, čo máme teraz robiť: opak toho, o čom sa nás snaží presvedčiť a čo nám chce vnútiť. Týmto spôsobom nám ona sama poskytuje kľúč od väzenia, do ktorého sme sa nechali zavrieť. Môžeme sa s dôverou odovzdať cyklickému toku ako ten bájny vták, ktorý večer zhorí vo svojom hniezde, aby na druhý deň ráno opäť vstal a zažiaril v novej kráse.


Zdroje a poznámky:

(1) https://de.wikipedia.org/wiki/Psychologische_Kriegsf%C3%BChrung
(2) https://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/nur-keinen-aufstand-psyops-das-internet -and-the-hunt-on-your-brain-part-1?context=category&category=16
(3) https://reitschuster.de/post/warum-wollen-menschen-wieder-maskenpflicht/
(4) https: //www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/die-phoenix-hypothese-im-kopf-der-endzeit-choreographen?context=blog

Toto dielo je licencované pod licenciou 

Creative Commons ( 

Uvedenie autora – Nekomerčné – NoDerivatives 4.0 International ). Môžete ho distribuovať a reprodukovať za predpokladu, že budete dodržiavať licenčné podmienky.

Rubikon

Rubikon je časopis pre kritické množstvo. Vychádza v Mainzi a píšu ho nezávislí novinári z celého sveta.

Diskusia k článku

ksbforum.info