1 minúta

Pred voľbami


Jak sa kolú! Jak sa rýpu! Lámu hlavy! Tlčú kosti!
Bez svedomia, taktu, vtipu stúpajú do poctivosti!
Letia zdrapy. Letia chlpy. Každá strana zneuctená.
Ako voliť? Národ hlúpy poctivej už strany nemá.

21. november 1928Demokratické voľby


V tých voľbách demokratických je predsa čosi novô,
a to je, že hlas národ má a vyvolení slovo.
Pred dažďom rastú oblaky, pred voľbami zas sľuby,
po daždi rastú rýdziky, po voľbách – prázdne huby.
Pri voľbách národ vyberie si stranu milovanú,
po voľbách strana milovaná ho odloží – na stranu.
A pravda pravdou zostáva pod potmehúdskym slncom:
voličia prídu k urnám a vyvolení – k hrncom.

17. júl 1929.