1 minúta

Renegátovi

Ty Belzebuba vybrals’ si za boha:
úlohou tvojou buď červa úloha,
z odpadkov iných živiť budeš sa ty
a meno tvoje: špata nado špaty!
kráľovstvo tvoje: smetisko hniloby,
paláce, chrámy: záchody a hroby!
Veľkosť podrývať spásou tvojou bude,
čistotu škvrniť a váľať sa v brude.
Utekať musíš od vody, od svetla,
stíhať ťa budú: kadidlo i metla.
A keď ťa vlastný život tvoj ukoná,
v zúfalstve dochni smrťou škorpióna,
a po tvej smrti nech sa ti dostane
ošklivosť sveta, kliatba, pošliapanie.