Mŕtva voda – 1. zväzok

Od „sociológie“ k životarečeniu

Dejinno-filozofická štúdia

Kitež, mocenské sídlo Ruska, 2011, 280 strán

Úryvok z úvodu knihy

Táto expertíza bola vydaná po štátnom krachu počas cenzúrno- ideologických zmätkov r.1992. Prvotný názov, smerovaný ku konkrétnemu adresátovi, bol vo vydaní r. 1992 nahradený charakteristikou samotnej knihy z poslednej vety jej doslovu (vo vtedajšej tretej brožúre). V takejto podobe sa „Mŕtva voda“ stala dostupná širokej čitateľskej verejnosti. To, že bola vydaná ako kniha, a stala sa v podstate široko dostupnou, bolo následkom krachu vtedajšej štátnosti a rozloženia ZSSR. Takto bol zverejnený materiál, ktorého osudom, pri zachovaní vtedajšej štátnosti alebo nekatastrofickom priebehu spoločenských zmien, by bolo stratiť sa varchívoch ÚV KSSZ, štátnych bezpečnostných služieb a „Štátnej kontroly Štátneho dozoru“.

Stiahnuť: