O etike a jej úlohe v živote

Objasňujúca správa

11. marec — 2. apríl 2019, Opravy a spresnenia: 09.04.2019, Preklad: máj 2019

53 strán

Úryvok

V podmienkach, keď je porušovanie etických kódexov (de-facto) všeobecne zaužívanou sociálnou normou, ľudia sa budú sťažovať na nedodržiavanie dobrých prikázaní etických kódexov; presviedčať seba i druhých o nemožnosti žiť v súlade s nimi («nie my sme zlí, ale život je taký…»1); nástojčivo trvať na tom, že prikázania «odporujú ľudskej prirodzenosti» a na základe tohto sebauistenia popierať ich uplatniteľnosť v živote a potrebu ich dodržiavania v spoločnosti2. Toto sa týka predovšetkým dobrých prikázaní, ktorých dodržiavanie vedie k Ľudskosti.

No povýšenie na úroveň prikázaní rôznych nadstavieb a obalov inštinktívnych programov správania, odzrkadľujúcich «vrodenú morálku» stádovito-svorkovitej opice druhu «Človek rozumný», už problém s ich realizáciou v živote spoločnosti nevyvoláva: príkladom toho sú kultúrne obaly inštinktívnych programov vyhľadávania pôžitkov (tradície pitia alkoholu pri príležitosti i bez, fajčenia, subkultúry pohlavných zvráteností atď.), ktoré sa ľahko a rýchlo uchytia v kultúre, ale ich odstraňovanie z kultúry už ľahko neprebieha…

1 Fráza z ruského kriminálneho filmu «Bumer» (r. 2003).

2 Časť vyznačená kurzívou predstavuje pole činnosti liberálov.

Stiahnuť publikáciu: