Michail Viktorovič Veličko – Slovanské védy a KSB

Spolutvorca Koncepcie spoločnej bezpečnosti (KSB) Michail Veličko na témy internetového fóra ksbforum.info

Pokračovanie rozhovoru so spoluautorom KSB M. Veličkom – tentokrát o slovanských védach, o mágii v histórii Slovanov a o vývoji pojmu jednobožstva.

Diskusia k videu: https://www.ksbforum.info/discussion/329/m-velicko-slovanske-vedy-magia-pojem-jednobozstva#latest


Vďaka ochotnému členovi fóra za preklad.

Produkcia videa: https://magazin.ksbforum.info


Preklad videa:

Prvá vec

súvisí s tým, že

originálne texty,

ak ich aj niekto má,

tak sa ich vôbec nesnaží zverejniť.

To, čo sa predkladá spoločnosti

pod rúškom Staroslovanských véd,

to sú určité rekonštrukcie.

Nakoľko sú tieto rekonštrukcie adekvátne

je zatiaľ otázka.

Ďalej…

existuje veľmi citlivá téma,

ktorá spája otázky jednobožstva

s rôznymi druhmi magických praktík.

V akom zmysle. Chápete…

Ak by sme napr. mimozemšťanom

alebo archeológom

po niekoľkých stovkách rokov

ukázali archívne filmové zábery,

ako 9. mája každoročne

sa v Rusku ľudia zhromažďujú

pri pomníkoch zomrelých,

kladú kvety k tankom,

ktoré stoja

na podstavcoch,

tak archeológovia

môžu vyvodiť nesprávny záver,

že tank, to je socha boha vojny

a ľudia sa klaňajú tejto soche boha vojny.

Ale tak to predsa nie je!

My sa neklaniame bohu vojny v podobe tanku.

Alebo dela ZiS-3, ktoré

tiež stojí na podstavci.

Preto

tu sa treba dotknúť takej témy,

ako je mágia.

Mágia, to je tá fyzika,

ktorú sme sa neučili v škole.

Od tej fyziky, ktorú sme sa učili v škole,

sa mágia líši tým, že človek

vyžaruje biopolia do okolitého sveta

a tieto polia sú namodulované

určitým významom

a okolitý svet v súlade s týmto významom

reaguje na toto žiarenie

a sám sa pritom mení.

Existuje dôvod predpokladať, že

vo védickom období bola takáto

mágia dostatočne rozšírená

a ľudia ju využívali.

Avšak…

táto mágia existovala

v duchu starovekého jednobožstva.

No a potom, keď

staroveké jednobožstvo degradovalo

tak táto zvyšková mágia bola

povýšená na úroveň náboženstva.

A vznikli predstavy o mnohobožstve,

o klaňaní sa modlám a podobne.

Preto, to že teraz existuje

rekonštrukcia véd,

je fakt.

No otázka pôvodu týchto rekonštrukcií

tá vôbec nie je jednoduchá, pretože…

skrátka žiadne spoločenské hnutie

nevznikalo a nerozvíjalo sa

v posledných storočiach bez toho,

aby sa ho svetové zákulisie nesnažilo

upraviť pre svoje potreby

a vziať pod kontrolu.

Preto ak chcete staroveké

jazyčestvo (pohanstvo),

tak odborníci zo svetového zákulisia

vám podsunú staroveké jazyčestvo,

s ktorým budete spokojní,

pretože ničomu nerozumiete

ani v živote, ani…

v mystike.

No toto vám podsunuté jazyčestvo

bude zodpovedať nejakým politickým cieľom

a úlohám, ktoré pre vás

pripravilo svetové zákulisie.

Je to typické nielen pre védy

Je to typické pre všetky politické prúdy

posledných niekoľko storočí.

Ak sa bavíme o Koncepcii

spoločenskej bezpečnosti,

tak s védami nemá nič spoločné…

pretože (KSB) pramení z toho, že…

ešte v sovietskom období

sme si prečítali Korán.

V preklade od Kračkovského do ruštiny.

Preto Koncepcia spoločenskej bezpečnosti,

v tej podobe akej je,

je výsledkom prečítania si Koránu.

A s védami, s rekonštrukciami véd…

sme sa stretli až neskôr.

To, že Petrov sa začal venovať…

tejto téme…

to celkovo v jeho osude

zohralo tragickú úlohu,

pretože trojjednota

matérie-informácie-miery

vôbec nie je analógiou

trojjednoty jav-prav-nav.

Pretože ak sa funkčne pozrieme na

trojjednotu jav-prav-nav,

tak jav

je to, čo existuje.

Je to naša realita, ktorú vnímame zmyslami.

JAV

je JAV.

T.j. to, čo vidíme, čo zJAVne vnímame.

PRAV

je systém riadenia života Vesmíru.

A NAV, to je pamäť Vesmíru.

Všetky tieto 3 komponenty JAV-PRAV-NAV

majú svoju vlastnú trojjednotu

matérie-informácie-miery.

Preto…

výrok Petrova, že trojjednota

matérie-informácie-miery

je plnou anológiou

starovekej trojjednoty JAV-PRAV-NAV,

je prekrútením

Koncepcie spoločenskej bezpečnosti.

Prečo to bolo urobené, je stále otázka.

S Petrovom som sa na

túto tému nikdy nebavil.

No a…

celkovo vzaté,

Boh je len jeden

a človek by mal žiť s Ním v dialógu.

Duch svätý je učiteľom každej pravdy,

no on nebude zotrvávať v tele

zotročenom hriechom.

Pretože Svätý duch Božej múdrosti

sa vyhne nerozumným dišputám,

blížiacim sa k nepravde.

Podľa toho aj treba pristupovať k životu.

Pretože skutočne,

aj stav ľahkovážnej viery vedie k omylu.

Pochybnosti o pravdivosti pravdy

nevyvracajú pravdu.

No ak si človek úprimne

želá pochopiť pravdu,

tak sa presvedčí o tom, že pravda je pravda

a pritom sa mu pravda odhalí…

v nejakých iných aspektoch, širšie…