Riadenie utrpením

Tí, ktorí boli pri moci, používali zinscenované epidémie na ovládanie ľudí už dávno pre Coronou. Corona – alebo aspoň tak sa to zdá z dnešného pohľadu – bola jedinečnou udalosťou, ktorá sa vyskytla po prvýkrát vo svetovej histórii. Hoci je známe, že sa vyskytli už…

Vyvolávanie nenávisti voči židovským ľuďom počas uplynulých 3 800 rokov

Vyvolávanie nenávisti voči židovským ľuďom počas uplynulých 3 800 rokov

Nenávisť voči židom/”antisemitizmus” sa zobrazuje ako tisícročia trvajúce sprisahanie vražednej nenávisti nežidovských osôb voči židovským osobám. Je nenávisť voči židom vrodená, patologická psychická reakcia nežidovských osôb na normálne správanie židovských osôb?

Kto a prečo založil UNESCO

Kto a prečo založil UNESCO

Siedma kapitola knihy Diktatúra "osvietených". Duch a ciele transhumanizmu. O pôvode transhumanizmu a ako sa UNESCO stalo nástrojom jeho realizácie.

Evolucionizmus teozofiou alebo apológia Lucifera

Evolucionizmus teozofiou alebo apológia Lucifera

Piata kapitola knihy Diktatúra "osvietených". Duch a ciele transhumanizmu. O teozofii a Helene Blavatskej.

Evolúcia ako diverzia “osvietených”

Evolúcia ako diverzia “osvietených”

Charles Darwin: "Som si istý, že v tejto knihe sotva nájdeme jediný bod, ku ktorému by sa nedali nájsť fakty, ktoré by viedli k priamo opačným záverom, než ku ktorým som dospel ja." O pôvode…

Najčítanejšie články

Z rubrík

Vedci-mágovia pri hľadaní “vyššieho poznania”

Vedci-mágovia pri hľadaní “vyššieho poznania”

Od Herma Trismegista cez Komenského k Newtonovi. Druhá kapitola knihy Diktatúra "osvietených". Duch a ciele transhumanizmu.

Čo NIKTO nehovorí o rozhovore Tuckera Carlsona s Putinom

Čo NIKTO nehovorí o rozhovore Tuckera Carlsona s Putinom

Faktom je, že staršie médiá vymierajú. Čo je dobré. Myslíte si však, že toto establišment nevidí? Myslíte si, že im nenapadlo dostať sa na čelo a prevziať kontrolu nad novými mediálnymi platformami a dosadiť „nové…

Iné východisko

Iné východisko

Zatiaľ čo sa každý politický diskurz zužuje na rozhodovanie medzi „diktatúrou alebo demokraciou“, čo je vždy pasca vedúca k neslobode, skutočne slobodná možnosť sa zvyčajne ignoruje. Nie je to nová myšlienka, existuje už takmer dve…

Blaf zvaný BRICS

Blaf zvaný BRICS

Aj keď sa štáty navonok zmietajú v konfliktoch, aj keď vojny, obchodné embargá a sankcie dominujú každodenným správam a finančné elity ľuďom naznačujú, že svetové hospodárstvo je na pokraji kolapsu: na úrovni viacrozmernej geostratégie ťahá…

Monopol na jedlo

Monopol na jedlo

Monopolizácia potravinárskeho sektora preto nie je len veľkým biznisom. Skrýva v sebe nebezpečenstvo úplnej kontroly ľudstva malou oligarchickou kastou, ktorá môže aj takýmto spôsobom ľuďom vnútiť gény mRNA. Ľudia sú nútení ich akceptovať jednoducho preto,…

Tieňové dejiny EÚ: Vznik Československa

Tieňové dejiny EÚ: Vznik Československa

Práve počas prvej svetovej vojny, počas pobytu v Spojených štátoch, sa Masaryk stal hlavným účastníkom realizácie americkej stratégie rozbitia a obnovy habsburskej ríše: bol poverený prakticky rovnakou misiou, akú v Rusku vykonával L. Trockij. Už…

Využití teroristi

Využití teroristi

Moslimské bratstvo, Mudžahedíni, Al-Kaida, Islamský štát, Hamas… O úlohe islamistických hnutí v uplynulých desaťročiach, o ich organizačnej štruktúre a cieľoch.

O „duchovnom otcovi“ zjednotenej Európy

O „duchovnom otcovi“ zjednotenej Európy

Projekt Zjednotená Európa má dlhú históriu, no za autora konkrétnych plánov na jeho výstavbu sa považuje Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, ktorého európska elita uctieva ako svojho „duchovného otca“. O to zaujímavejšie a užitočnejšie je zvážiť tvorivú biografiu…

Čo sa varí v „čarodejníckom kotli“. Na Ukrajine silnejú novopohanské kulty.

Čo sa varí v „čarodejníckom kotli“. Na Ukrajine silnejú novopohanské kulty.

Pribúdajú dôkazy o tom, že najväčšie zverstvá na Donbase a ďalších rusky hovoriacich oblastiach Ukrajiny dlhé roky páchali fanatici, zaslepení myšlienkami, ktoré majú ďaleko od zdravého rozumu, morálky a tradičných náboženských učení.

Kanada, nacisti a Ukrajina

Kanada, nacisti a Ukrajina

Nedávny nacistický omyl Kanady vyvoláva nepríjemné otázky o znepokojujúcich aspektoch ukrajinskej minulosti – a súčasnosti.

BRICS – kľúčový nástroj pre nastolenie nového svetového poriadku

BRICS – kľúčový nástroj pre nastolenie nového svetového poriadku

Od čias vzniku tejto organizácie až dodnes existuje zarážajúci rozpor medzi propagandou vychvaľujúcou BRICS ako alternatívu ku globalistickému medzinárodnému systému a ich oficiálnymi dokumentami. Zatiaľ čo propaganda vykresľuje túto iniciatívu ako veľký zlom, prameniaci z…

Indoktrinovaný mozog

Indoktrinovaný mozog

Trvalé prijatie tohto hlboko antikultúrneho vývoja si vyžaduje kolaps mentálneho alebo psychologického imunitného systému celej ľudskej rasy. Cieľom je „Veľký mentálny reset“, ktorý ľudstvu zmení duševný stav tak, aby bolo pripravené prijať nový totalitný operačný…

Drogový strážca v núdzi

Drogový strážca v núdzi

95 percent heroínu privezeného na čierny trh v Európe v posledných desaťročiach bolo vyrobených z afgánskeho ópiového maku. Ako sa droga v priebehu rokov dostávala do Európy? Prečo sa západným okupantom na dve desaťročia nepodarilo obmedziť pestovanie…

Podpora židovstva vládcami v Perzii, Grécku, Egypte, Ríme, v kresťanských a islamských štátoch

Podpora židovstva vládcami v Perzii, Grécku, Egypte, Ríme, v kresťanských a islamských štátoch

Aj v časoch protižidovských opatrení, masakrov a pri zohľadnení protižidovských nálad sú nápadné osobitné zákony súviace so židovskými záležitosťami, ktoré boli prijaté v záujme židovských osôb, zákony, ktoré podporovali diskrimináciu nežidovských osôb.

Skryté dejiny EÚ. Anglosaský, sionistický a nacistický projekt Európy.

Skryté dejiny EÚ. Anglosaský, sionistický a nacistický projekt Európy.

dejiny / história
39 minút

Skryté dejiny EÚ. Anglosaský, sionistický a nacistický projekt Európy. Zabudli slniečkári na Mníchov? Sprisahanie plukovníka Ostera. Tajomstvo „Heydrichiády“. Medzivojnová ČSR Spomedzi nástupníckych štátov Rakúsko-Uhorska malo novovytvorené nezávislé Československo kľúčový význam z hľadiska globálnej politiky. Ale…